image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

บทกลอนทำดีต้องใจบริสุทธิ์ทุกคนจำต้องทำความดี
คนที่ทำดีพระเจ้าเกื้อ
คนที่ทำดีไม่ได้ดี
กรรมเก่าหมดแล้วดีย่อมได้
คนที่ทำชั่วไม่ได้ดี
ฟ้าดินไม่เกื้อคนทำชั่ว
คนที่ทำชั่วกลับได้ดี
บุญเก่าหมดแล้วกรรมชั่วติด
ทุกตนจำต้องทำความดี
ฟ้าดินรู้ทั่วคนชั่วดี
ทำดีอย่าทำเพื่อเอาหน้า
ทำดีต้องใจบริสุทธิ์
ทำดีจำต้องไม่หลงดี
ทำดีจำต้องมีสติ
ทำดีต้องทำอย่างรอบคอบ
ทำดีจำต้องไม่อวดดี
คนที่ถือดีดีไม่ได้
ทำดีมีคนทำดีกว่า
ทำดีต้องรู้คนเหนือดี
เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกว่า
ตำราโบราณสอนไว้ดี
ตงฉินคนดีคนรู้ทั่ว
ขอกล่าวเตือนย้ำไว้อีกที
สวรรค์คือถิ่นไร้ความชั่ว
ทำดีเท่านั้นจึงได้ดี
พระเจ้าทรงเกื้อคนทำดี
ก็เพราะกรรมเก่านั้นยังมี
มีหรือทำดีไม่ได้ดี
ก็เพราะฟ้าดินไม่ปราณี
มีหรือทำชั่วจะได้ดี
ก็เพราะบุญเก่านั้นมากมี
สร้างกรรมใช้กรรมทุกข์เวียนดี
ด้วยเหตุฟ้าดินท่านรู้ดี
ทำดีละชั่วต้องได้ดี
ทำเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ดี
มายาเสแสร้งใช่ทำดี
หลงดีติดดีอาจเสียที
ประมาททำดีมักเสียที
รอบคอบทำดีไม่เสียที
อวดดีถือดีไม่ได้ดี
ทำดีดีแล้วอย่าอวดดี
ใช่แต่เพียงท่านมุ่งทำดี
คนที่เหนือดีไม่พาที
นิพพานเหนือฟ้าเหนือมวลดี
สอนเตือนไว้ทั่วให้ทำดี
คนโกงคนชั่วอเวจี
พระเจ้าไม่เคยทิ้งคนดี
นิพพานสถิตยอดคนดี

จากวารสารกึ่งศตวรรษพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม ฉบับวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๗ หน้า ๒๖
สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม ศาลาสัจธรรม องค์พระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร ๐-๓๔๕๒-๓๗๙๓ 

Share this:

CONVERSATION