image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ตะเคียนทอง (ปรับปรุง)๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘: บ่ายสามโมง นายอำนาจ ฝั่นเฝือ ก็เริ่มปีนขึ้นเสาเมาเวอร์วิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองอีกครั้ง เพื่อรื้อสายอากาศแบบรอบตัว แลมด้า ๕/๘ ลง เพื่อทำการเปลี่ยนสายอากาศต้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารของหน่วยฯ

Share this:

CONVERSATION