image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบผ้าห่มกันหนาว งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตกครั้งที่ ๑/๒๕๔๙วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในการประชุมสรุปการปฏิบัติงานภาคสานามและปิดแคมป์เสือ ผู้ช่วยฯมนตรีได้เชิญผู้ช่วยฯสมโภชน์ ดำเนินการแจกผ้าห่มสำลีกันหนาว ที่ชมรมฯประสานขอความสนับสนุนมาจากพระวิชัย เรืองพยุงศักดิ์ วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ผ่านชมรมฯทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่ความหนาวเย็นจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา ยิ่งทำให้ผ้าห่มกันหนาวเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน"เฝ้าป่า"ที่อยู่ตามผืนป่าทั้งหลาย

และในโอกาสนี้ ทีมงานเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำก็ได้รับผ้าห่มกันหนาวเป็น ที่ระลึกสำหรับใช้ห่มกันหนาวยามหลับนอนเมื่อกลับถึงเขานางรำด้วยเช่นกันทุก คน และเมื่อคราใดเมื่อเพื่อนร่วมงาน "คนนางรำ" ล้มตัวลงนอนหลักจากตรากตรำงานด้วยความอ่อนเพลียและรู้สึกหนาวเย็น หยิบฉวยผ้าห่มผืนนี้คลี่กลางห่มกายก็จะให้หวนระลึกถึงเพื่อนร่วมงานที่ฝั่ง ทุ่งใหญ่ และรับรู้สัมผัสถึงไออุ่นจากความห่วงหาอาทรของ "คนทุ่งใหญ่" ที่เคยได้ร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญด้วยกันเสมอไป

และสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมงานเสือที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมปิดแคมป์เสือได้ เนื่องจากต้องภารกิจอยู่เฝ้าหน่วยฯที่ตั้ง ผู้ช่วยฯมนตรีก็ได้ฝากผ้าห่มกันหนาวมอบแก่หัวหน้าหน่วยฯต่างๆทั้งทิคอง สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" เซซาโว่ แม่กะสะ จะแก และพุจือ กลับไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไปด้วย

Share this:

CONVERSATION