image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๒ ตอนที่ ๓พี่อ๊อดเริ่มงานรื้อถอนเสารั้วและปรับพื้นที่ทันทีหลังจากที่ได้ข้อสรุปในการดำเนินงานแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ รวมทั้งผู้ช่วยฯทุกท่านร่วมกันดำเนินงานอย่างแข็งขัน นายรอดกับพี่อ๊อดเดินถือสายวัดไปรอบๆพื้นที่เพื่อกำหนดบริเวณตีผังก่อสร้างและกำหนดจุดขุดหลุมตั้งเสา ดูชุลมุนวุ่นวายตลอดวันนั้น

งานขุดหลุมลึกประมาณหนึ่งเมตรสี่ต้น นับว่าเป็นงานดินที่กินแรงทีเดียว ไม่น่าเชื่อว่าผู้ช่วยฯหยางและผู้ช่วยฯเอ๋ ผู้มีการศึกษาต่างก็ลงมือขุดหลุมทำงานดินโดยไม่รังเกียจงานกรรมกรที่สกปรก เลอะเทอะเช่นนี้ด้วย ตรงกันข้าม ผู้ช่วยฯทั้งสองท่านนี้ต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจลงแรงร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ ท่านอื่นๆโดยตลอดหลายวันของภารกิจครั้งนี้

นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่บัณฑิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นนี้ยังเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ต่างกับบัณฑิตจบใหม่บางส่วนที่ยังมีทัศนคติในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง มักเลือกประเภทและลักษณะงาน จึงมักเป็นผู้ขาดประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย นับเป็นเรื่องเสียโอกาสในการเรียนรู้ที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และสุดท้ายก็เข้าประเภท มีการศึกษาความรู้ดีแต่ทำงานไม่เป็น ดังคำพังเพยที่ว่า "เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ" ด้วยถือว่าตนเป็นผู้มีความรู้และตั้งข้อรังเกียจงานกรรมกรที่ต้องใช้แรงงานเช่นนี้ ด้วยคิดเอาเองว่างานใช้แรงงานแบบนี้เป็นงานต่ำต้อยไม่เหมาะสมกับภูมิความรู้การศึกษาของตน

การทำงานเป็นหมู่คณะย่อมต้องอาศัยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งก่อให้เกิดแรงกำลังอันมหาศาล ภารกิจเป้าหมายที่ยากลำบากจึงจะสำเร็จได้ หัวหน้าหน่วยงานฯผู้นำที่เข้าใจหลักการทำงานข้อนี้ ย่อมไม่ลังเลที่จะร่วมลงแรงงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างไม่มากก็น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนให้แก่หมู่คณะและก่อเกิดศรัทธาสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมแรงใจมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของภารกิจตามที่มุ่งหวัง

และ เป็นทีเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ทำงานอันหลากหลายหนักเอาเบาสู้ย่อมมีความรู้ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ในการทำงานที่กว้างขวางรอบด้าน แรงงานเม็ดเหงื่อที่ท่วมท้นไหลผ่านไปกับการทำงานในภารกิจครั้งแล้วครั้งเล่า จะหล่อหลอมจิตใจของเขาให้มั่นคงหนักแน่นแข็งแกร่งทนทานต่อความรับผิดชอบและ ภาระที่ยิ่งใหญ่กว่าที่รออยู่บนเส้นทางเดินชีวิตของเขาเหล่านั้นต่อไปในภายภาคหน้า..


Share this:

CONVERSATION