image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนกรรมการรักษาป่าหมู่บ้านจะแกเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายไทรอซ่า ผู้ใหญ่บ้านจะแกรับมอบเครื่องแบบ  ผ้าห่ม  เสบียงเครื่องบริโภคจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่นำมาสนับสนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่บ้านจะแกและบ้านทิไล่ป้า ด้วยหวังว่าราษฎรที่อาศัยอยู่ในผืนป่า จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นอีกกำลังหนึ่งในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้พ้นจากการทำลาย โดยการร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ออกลาดตระเวนตรวจป่า ซึ่งนับเป็นการพัฒนาทางสังคมที่ดีที่ชาวบ้านจะแกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งจะขยายผลสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างราษฎรที่อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์กับ เขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป และชมรมฯยังได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯให้มั่นคงต่อ ปณิธานอุดมการณ์อนุรักษ์ เพราะหากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มผู้มีความรู้เส้นทางเดินและแหล่งหากินอยู่อาศัย ของสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ หันหลังให้กับอุดมการณ์แล้วก็จะเกิดผลเสียหายใหญ่หลวงต่อชื่อเสียงของกลุ่ม และชีวิตสัตว์ป่าทุ่งใหญ่อย่างแน่นอน

Share this:

CONVERSATION