image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๕๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์  Solar Cell System  หน่วยฯสะเนพ่อง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แล้ว คณะชมรมฯได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนเกาะสะเดิ่ง สภาพเส้นทางใช้ได้ดี และเดินทางถึงโรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. แวะเยี่ยมครูนงลักษณ์ที่ บ้านพักที่ชาวบ้านก่อสร้างให้ใหม่ เป็นเรือนหลังเดียวยกพื้น ขนาดประมาณ ๔X๖ ตามรางเมตร ซึ่งก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหลัง ไม่ใช้ตะปูหรือลวดเลยแม้แต่เสาเรือนก็ใช้ลำไม้ไผ่ นับว่า เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สามารถใช้วัสดุก่อสร้างจากไม่ไผ่เพียงอย่างเดียว ก็ก่อสร้างบ้านพักครูได้ทั้งหลัง จะมีก็เพียงสังกะสีที่ใช้ทำหลังคาเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว หลังคาบ้านพักครูนั้น ชาวบ้านก็สามารถใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งลำคว่ำหงายสลับกัน เพื่อใช้แทนสังกะสีได้ดังบ้านของนายทิตย์ ซึ่งอยู่ข้างบ้านพักครูนั่นเอง

สอบถามครูนงลักษณ์ว่าหลังจากเป็นครูอยู่ป่ามาเกือบสองปีที่นี่แล้ว มีแผนการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป ครูนงลักษณ์ตอบว่า ปัจจุบันหลังจาก อ.บ.ต.ไล่โว่ เข้ามาให้ความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงครูเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (ซึ่งต้องเฉลี่ยแบ่งกันกับครูน้ำและครูแป้ง) กอปรกับชมรมฯก็ยังให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนี้อย่างต่อเนื่องอยู่ก็นับว่าทำให้มีกำลังใจดีขึ้น วางแผนไว้ว่า จะอยู่เป็นครูอยู่ป่าอย่างนี้ต่อไป สอนหนังสือเด็กเล็กในหมู่บ้านนี้โดยยังไม่มีกำหนด หลังจากนั้นครูนงลักษณ์พาเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ตรวจเยี่ยมสภาพโรงเรียนและเด็กนักเรียน ครูนงลักษณ์แจ้งว่าช่วงระยะหลังๆนี้ มีกลุ่มคณะบุคคลเริ่มรู้จักโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้น และเข้าให้ความช่วยเหลือด้านสมุด ดินสอ เครื่องเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียนทำให้ไม่ขาดแคลนวัสดุการเรียนการสอนแล้ว แต่ที่ยังจำเป็นและขาดแคลนอยู่ ก็คือตำราเรียนชั้นประถมต้น และประถมปลาย เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนมักนำสิ่งของคล้ายๆกันมาให้ ชมรมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านที่อ่านรายงานนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมสนับสนุนตำราเรียนเด็กชั้นประถมต้น และประถมปลาย ก็สามารถส่งมายังสำนักงานชมรมฯ ได้ เพื่อที่ทางชมรมฯ จะได้นำส่งตำราเรียนที่ขาดแคลนดังกล่าวไปให้ครูนงลักษณ์

เจ้าหน้าที่ชมรมฯตรวจดูสภาพห้องเรียนแล้ว ดีขึ้นกว่าเมื่อสองปีก่อน มีเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน และมีผนังกั้นห้องเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโต แต่ไม้อัดที่ใช้ทำผนังกั้นห้องเรียนที่ชมรมฯ จัดส่งไปให้นั้นยังขาดอยู่อีก ๓ แผ่น เนื่องจากครูน้ำ นำไปตัดเป็นกระดานดำเพื่อใช้สอนหนังสือแล้ว ก็ขอประชาสัมพันธ์ท่านผู้อ่านบทความอีกครั้ง หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนจัดหาไม้อัดเพื่อใช้กันผนังห้องเรียนซึ่งยังขาดอยู่อีก ๓ แผ่น นั้น ก็สามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานชมรมฯ ได้เช่นกัน

ตรวจสอบห้องน้ำนักเรียนแล้ว ครูนงลักษณ์แจ้งว่าหลังจากที่ชมรมฯได้จัดให้มีการบูรณะโรงเรียนและเปิดสอน ขึ้นใหม่เมื่อ ๓ ปีก่อนนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยดำเนินการจัดซ่อมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ให้คำแนะนำครูว่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ อ.บ.ต. ให้ช่วยดำเนินการให้ด้วย หากยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้ความช่วยเหลือชมรมฯจะเข้ารับดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ห้องเดียวนั้นให้สภาพปัจจุบันนี้ นักเรียนและครู ยังต้องเดินกลับบ้านพักเพื่อใช้ทำธุระส่วนตัวอยู่ ซึ่งนับว่าไม่มีความสะดวกอย่างยิ่ง

ก่อนเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้มอบเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ครูนงลักษณ์ ครูน้ำและครูแป้ง และได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้ และได้มอบเครื่องเขียนตำราเรียนจำนวนหนึ่งให้กับโรงเรียนด้วย และมอบเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้จำนวนหนึ่งแก่ครูนงลักษณ์

สังเกตดูครูแป้งอ้วนขึ้นมาก สอบถามดูจึงทราบว่า อีกสามเดือนครูแป้งก็จะได้บุตรคนแรกแล้ว คาดว่าจะได้กำเนิดท่ามกลางฤดูฝนแน่นอน คณะชมรมฯออกเดินทางกลับจากหมู่บ้านเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. มุ่งหน้าไปหน่วยฯเกาะสะเดิ่งเพื่อค้างแรมและดำเนินงานตามภารกิจต่อไป

Share this:

CONVERSATION