image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: มหาราช๑๓ เมษายน ๒๕๔๕: วันสงกรานต์ ชมรมฯได้ดำเนินการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ตามกำหนดตามแผนงานปรับปรุงติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเพื่อก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่   ที่ได้เริ่มต้นโครงการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสารของเขตฯทุ่งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการ การป้องกันรักษาพื้นที่ งานวิจัย ฯลฯ

ในภารกิจครั้งนี้ นายอำนาจ ฝั่นเฝือ(เบิ้ม) ทำหน้าที่ปีนขึ้นยอดเสาวิทยุประจำหน่วยฯเพื่อทำการตรวจสอบสายอากาศ สายสัญญาณ ย้ายตำแหน่งขาจับสายอากาศและปรับทิศทางสายอากาศให้เหมาสมในการครอบคลุม สัญญาณพื้นที่เป้าหมายที่เป็นช่วงอับสัญญาณไปตามตามห้วยซ่งไท้ด้านทิศตะวัน ตกของหน่วยฯ แล้วทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบจนเป็นที่พอใจแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION