image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การเตรีมเอกสารการประชุม งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙: ก่อนวันประชุมเริ่มต้นงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่สองวัน เจ้าหน้าที่ชมรมฯผลิตจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับการประชุม โดยใช้ทรัพยากรเครื่องมือที่ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ชมรมฯได้ก่อสร้างเตรียมไว้ก่อนหน้านี้  รวมทั้งจัดเตรียมสมุดบันทึก แผนที่ ปากกา และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นต่างๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพูและผงซักฟอก บรรจุลงกล่องพลาสติกเพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือที่จะเข้าร่วมการอบรมและการประชุมในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่กำลังจะมาถึงนี้

กำหนดการประชุมเริ่มต้นงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่นี้ หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ นอกจากนี้หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ จะเดินทางมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย พร้อมกับทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และจะได้ให้การฝึกอบรมขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และเทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์วิจัยและเครื่องมือต่างๆเป็นครั้งสุดท้าย แก่เจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ก่อนการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย

Share this:

CONVERSATION