image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ตอนที่ ๑เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯและเขตฯทุ่งใหญ่ได้ร่วมกันจัดงานพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร  พลังงานแสงอาทิตย์  และสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯและเขตฯทุ่งใหญ่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ และได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทางราชการได้รับโอนอุปกรณ์เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ตามสถานีวิทยุสื่อสารประจำจุดสกัด ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า และหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาต่อไป

การเตรียมงานพิธีดังกล่าวเริ่มจากเมื่อหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้แจ้งให้ทราบว่าข้าราชการระดับสูงจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธี ชมรมฯจึงได้ประชุมกับสมาชิกฯและอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือไปยังผู้ช่วยฯพงษ์พันธุ์ อึ้งเหมอนันต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการ โดยกำหนดนัดหมายทีมงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯทยอยเดินทางสนับสนุนการ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนเสบียงอาหารตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ในส่วนของ Mr.David ที่เป้าหมายการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้เพื่อร่วมงานพิธีสำคัญดังกล่าวนั้นได้เดินทางขึ้นเหนือตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและพบปะกับผู้ทำงานด้านอนุรักษ์ที่สำคัญของไทย และได้แวะเยี่ยมหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และหัวหน้าฯชัชวาลย์ พิศดำขำ ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และเขตฯห้วยขาแข้ง แล้วเดินทางลงใต้ต่อร่วมภารกิจ การปรับปรุงปราการทางน้ำองค์ทั่ง - ห้วยคือ แล้วข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วงเย็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ แล้วแวะค้างแรมที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฯดำรัส ก่อนเดินทางต่อมุ่งหน้าเข้าเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อร่วมงานพิธีตามกำหนด

เช้าวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯส่วนหนึ่งเดินทางถึงสำนักงานเขตฯพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเสบียงอาหาร ทันกับคณะของ Mr.David และหัวหน้าฯเอิบ แล้วช่วยกันขนถ่ายวัสดุจากยานพาหนะชมรมฯ ที่เฟืองท้ายเกิดชำรุดเนื่องจากภารกิจสนับสนุนการขนส่งอย่างหนักต่อเนื่องมาปีเศษ แล้วจึงออกเดินทางร่วมกันต่อมุ่งหน้าหน่วยฯเซซาโว่ เพื่อร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่ภารกิจการเตรียมสถานที่อยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่แล้ว เพื่อเตรียมแผนงานเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธี ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ฯเดินทางถึงที่หมายทันชมอาทิตย์อัสดงที่ทุ่งเซซาโว่ในเย็นวันนั้น

เช้าวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ งานตั้งเสาธงชาติหน่วยฯเซซาโว่ เป็นภารกิจแรกที่คณะเจ้าหน้าที่ฯได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างแข็งขัน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แห่งอธิปไตยด้วยธงไตรรงค์ของหน่วยพิทักษ์ป่าต้นตำนานของผืนป่าทุ่งใหญ่นี้ แล้วทำพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาที่หน่วยฯเซซาโว่ร่วมกันเป็นครั้งแรก ยังความปลาบปลื้มยินดีและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งมวล

แล้วช่วยกันประดับธงชาติไทยและธงฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การครองสิริราชสมบัติ ที่ป้ายชื่อหน่วยฯเซซาโว่ เสร็จแล้วจึงออกเดินเท้าตรวจบริเวณพื้นที่จัดเตรียมสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่บริเวณแคมป์เมตตาหลังทุ่งเซซาโว่ ระหว่างทางยังพบรอยกระสุนที่คณะล่าสัตว์ในอดีตใช้ฝึกซ้อมที่ต้นไม้ข้างแคมป์ เมตตา ซึ่งเป็นหลักฐานอนุสรณ์เตือนใจแก่คนรุ่นหลังให้หวนระลึกถึงความสูญเสียของ สัตว์ป่าของทุ่งใหญ่ที่ต้องสังเวยชีวิตโดยไร้ความผิดไปในอดีต ซึ่งคณะล่าสัตว์ดังกล่าวก็ได้ชดใช้กรรมไปแล้วจากเหตุเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างบินกลับที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ตามที่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้บนบาน ศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้และหวงแหนช่วยกันพิทักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศของผืนป่าตลอดไป

เมื่อย้อนเดินกลับมายังหน่วยฯ เห็นแคร่ไม้ไผ่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรีมไว้ข้างห้วยเซซาโว่เผื่อไว้สำหรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯได้นั่งพักระหว่างงานพิธี หวนให้นึกถึงเมื่อครั้งเขตฯทุ่งใหญ่ได้มีโอกาสต้อนรับอธิบดีปลอดประสพ สุรัสวดี ในวันเทศกาลสงกรานต์ในอดีตเมื่อหลายปีก่อน ที่ชมรมฯได้สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำที่ข้างห้วยเซซาโว่ ซึ่งยังคงใช้งานและให้บริการแก่ผู้เดินทางผ่านมายังบริเวณนี้ตราบกระทั่งปัจจุบันนี้

หลังมื้อเช้าแล้ว คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจึงเดินทางขึ้นเขาแยกย้ายกันทำงานตามที่ประชุมหารือกันเมื่อคืนก่อน ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นฤดูไฟป่าของเขตฯทุ่งใหญ่แล้วจึงพบเห็นร่องรอยภาพไฟไหม้ทุ่งเป็นเถ้าถ่านอยู่ทั่วไป แม้อากาศจะร้อนโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนยอดเขา แต่คณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง Mr.David ก็สาละวนทำงานกันอย่างแข็งขัน เริ่มจากการก่อสร้างเต็นท์ปะรำพิธี การติตั้งอุปกรณ์แสดงนิทัศน์การ การปรับปรุงสถานที่ การเตรียมป้ายชื่อข้าราชการ ฯลฯ จนกระทั่งสิ้นแสงตะวันในเย็นวันนั้น

หลังมื้อค่ำแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในรายละเอียดและสรุปแผนงานอีกครั้ง ก่อนแยกย้ายกันพักผ่อน คงเหลือแต่นายประนุชและน้องลูกนัท ที่ยังสาละวนเตรียมและจัดพิมพ์เอกสารที่จะใช้แสดงนิทัศน์การในวันรุ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่ขนย้ายมาจากสำนักงานชมรมฯเพื่อใช้งานเฉพาะกิจครั้ง นี้จนดึกดื่นข้ามคืน บนบ้านพักหน่วยฯเซซาโว่ ซึ่งชมรมฯสนับสนุน การก่อสร้างในวาระครบรอบ ๓๐ ปี เขตฯทุ่งใหญ่ และกลายเป็นสำนักงานชั่วคราวและที่พักสำหรับคณะเจ้าหน้าที่ในงานพิธีฯครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION