image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ช่วยเหลือครอบครัวนายชุมพล สวัสดิ์จารี หลังเสียชีวิต๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ หลังจากที่นายชุมพล สวัสดิ์จารี ลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิตแล้ว และญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานได้ช่วยกันจัดการพิธีศพ ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ในโอกาสแห่งความสูญเสียของครอบครัวนายชุมพลนี้ ชมรมฯได้รวบรวมเงินจากสมาชิกฯและเพื่อนพ้องจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท แล้วมอบแก่มารดานายชุมพล ณ ภูมิลำเนา อ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ

Share this:

CONVERSATION