image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ากองม่องทะ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖: ชมรมดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือ(บน) หลังจากที่ได้รับรายงานจากเขตฯทุ่งใหญ่ว่า เสาวิทยุสื่อสารของหน่วยล้มลงฟาดหลังคาสำนักงานแตกเสียหายเนื่องจากต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาทับ ช่างชัยทำหน้าที่ควบคุม "หมาแดง" ไต่ลงเขาวิ่งข้ามหนองน้ำถึงหน่วยฯห้วยคือตอนสายของวันนั้น แล้วทำการตรวจสอบเสาวิทยุ ๔๕ เมตร ที่หักโค่นที่ข้างอาคารสำรักงานหน่วยฯ พิจารณาแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เนื่องจากชำรุดเสียหายมากแบบยับเยิน

จึงทำการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารใหม่ โดยให้นายเบิ้มปีนขึ้นหลังคาบ้านพักถือสายอากาศแบบรอบตัวแลมด้า ๕/๘ ทดสอบการรับส่งสัญญาณวิทยุ แล้วเคลื่อนย้ายไปตามตำแหน่งต่างๆทั่วบริเวณหน่วยแต่ก็ยังไม่ได้ตำแหน่งที่ช่างชัยพอใจ สุดท้ายนายเบิ้มจึงต้องปีนขึ้นต้นไม้แดงที่ยืนต้นตายที่หน้าหน่วยความสูงยี่สิบกว่าเมตร แล้วทำการติดตั้งสายอากาศโดยชูขึ้นเหนือยอดไม้แล้วเดินสายสัญญาณแบบ RG-8 ความยาว ๔๕ เมตรทิ้งลงมายังบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังจากทำการทดสอบการทำงานจนเป็นที่พอใจแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับในเย็นวันเดียวกันนั้น

Share this:

CONVERSATION