image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๒๕-๑๔ กันยายน ๒๕๔๙: ที่ผ่านมาชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารด้วยดาวเทียมและก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์สื่อสารด้วยดาวเทียมแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  โครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราช  ที่ชมรมฯได้เริ่มดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ที่อยู่ระหว่างเตรียมการซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินงานภาคสนามในปลายปีนี้ ตลอดจนเป้าหมายในการเพิ่มช่องทางสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ เขตฯทุ่งใหญ่ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ให้ได้ประโยชน์จากช่องทางสื่อสารนี้สนับสนุนงานบริหารจัดการ งานป้องกันพิทักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า งานวิจัย งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - มรดกโลก ให้ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

๐๓.๒๐ น. ออกเดินทางจากสำนักงานชมรมฯ หลังจากที่อาสาสมัครสองนายกับน้องโก้จัดเรียงสัมภาระ อุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ ขึ้นยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว ถึงสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ตอนเช้า สมทบกับนายจิตติ สวัสดิ์สาย-หัวหน้าหน่วยฯมหาราช กับพี่แหมว-แม่ครัวประจำหน่วยฯและนายหม่องโจ่-เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ซึ่งนำรถ "ตองห้า" ยานพาหนะของเขตฯมาขนเสบียงอาหารขึ้นไปยังหน่วยฯ เมื่อพร้อมแล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังหน่วยฯทิคอง เพื่อขนย้ายเสาปูนคอนกรีตสองต้นที่ชมรมฯขนย้ายลงมาจากหน่วยฯเซวาโว่ หลังเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างหน่วยเซซาโว่ในวาระ ๓๐ ปี เขตฯทุ่งใหญ่ และได้นำเสาปูนคอนกรีตลงมาฝากไว้ที่หน่วยฯทิคอง และจะนำเสาปูนคอนกรีตสองต้นนี้ไปใช้ในการทำฐานรับเสาจานดาวเทียมที่หอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ ณ หน่วยฯมหาราช

ก่อนออกเดินทางต่อชมรมฯได้มอบแบตเตอร์รี่แก่หน่วยฯทิคองหนึ่งลูกทดแทนลูกเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้ใช้เก็บสำรองพลังงานเพื่อใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้า เครื่องวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯได้มอบสนับสนุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบเสบียงอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนป่าจำนวนหนึ่ง แล้วจึงช่วยกันเข็นรถของเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เนื่องจาก รถเขตฯทุ่งใหญ่ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุง ยานพาหนะของเขตฯทุ่งใหญ่เกือบทุกคันจึงมักเสียหายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่างรวมกันเสมอ

เส้นทางที่ผ่านมาชำรุดมาก เนื่องจากน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน มีร่องลึกเป็นอุปสรรคอยู่หลายจุด โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำซับแดดส่องลงไม่ถึงพื้นและทางขึ้นลงตามสันเขา และเป็นอุปสรรคในการเดินทางของยานพาหนะเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งไม่ได้รับการตบแต่งช่วงล่างยกสูงใส่ยางใหญ่เช่นนักท่องเที่ยวส่วนมาก ยานพาหนะเขตฯทุ่งใหญ่จึงมักต้องมีเจ้าหน้าที่เขตฯร่วมภารกิจไปด้วยอย่างน้อยสองสามนายทุกครั้ง เพื่อช่วยกันขุดดินใต้ท้องรถ เมื่อรถแขวนติดอกล้อยางไม่สัมผัสพื้นดิน รวมทั้งเข็น ลาก จูง ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้รถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคไปได้ และก็มีบ่อยครั้งที่ทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องค้างแรมกลางป่าโดยไม่ตั้งใจ เมื่อหมดเรี่ยวแรงขุดดินเข็นรถ จนสิ้นแสงตะวันดึกดื่นมืดค่ำแล้ว และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคได้ ดังเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่ผู้ปฏิบัติงานในเขตฯทุ่งใหญ่ และตั้งชื่อสถานที่ต่างๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามชื่อผู้ขับขี่รถ เช่น เนินลุงบุญ เนินหมอผ่อง เนินผู้ช่วยฯ ฯลฯ

ชมรมฯจึงได้มอบหัวเกี่ยวสายลวดสลิงจำนวนสองอันให้นายจิตติ ซึ่งได้นำไปดัดแปลงทำเป็นรอกทดสายลวดสลิง (Snatch Box) เพื่อทุ่นแรงในการลากจูงรถที่ติดอุปสรรคตามเส้นทาง ซึ่งใช้งานได้ดีไม่แพ้ของจากต่างประเทศที่นำเข้าทีเดียว นอกจากนี้นายจิตติ ยังได้นำวัสดุแผ่นเหล็กเหลือใช้จาก การก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช ที่ชมรมฯก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ มาดัดแปลงติดตั้งกับกันชนหน้ารถเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อทำเป็นแท่นสำหรับยึดติด ตั้งรอกไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันชนสำเร็จรูปยี่ห้อดังที่มีราคาสูงเช่นกัน อุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นต่างๆที่ทันสมัยซึ่งมีราคาสูงนั้นเป็นสิ่งที่เกิน กำลังเจ้าหน้าที่หรือเขตฯทุ่งใหญ่ในการจัดหา การไม่นั่งงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือแต่ถ่ายเดียว คิดอ่านช่วยเหลือตนเองด้วยการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่มีอยู่ ช่วยให้อย่างน้อยก็ยังพอมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและขับ เคลื่อนการทำงานรักษาผืนป่าต่อไปได้

ก่อนอาทิตย์ตกดิน การเดินทางขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในภารกิจติดตั้งอุปกรณ์ระบบ สื่อสารด้วยดาวเทียมก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัย นับเป็นก้าวที่หนึ่งของความพยายามในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ให้ข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาของสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อ สาร เพื่อเชื่อมโยงผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ผืนป่ามรดกโลกเข้าไว้ด้วยกัน หลังจากการจากไปของหัวหน้าฯสืบเมื่อเวลาผ่านไปสิบหกปีเต็ม

"น้องโก้" ผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯซึ่งอดหลับอดนอนมาตั้งแต่เมื่อวานถึงกับล้มตัวลงนอนที่หน้าโรงครัวข้างห้วยซ่งไท้ เมื่อสิ้นสุดความรับผิดชอบในการขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่แล้ว และหลับไปในเวลาอันรวดเร็วด้วยความอ่อนเพลีย..

"..น้องรัก..หลับพักให้เต็มที่เถิด แล้วตื่นขึ้นมาช่วยกันร้อยรัดความฝันของผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ด้วยกันต่อเมื่อเจ้าลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้.."

Share this:

CONVERSATION