image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบโต๊ะเก้าอี้เรียนแก่ รร.บ้านคลิตี้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ชมรมฯมอบโต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือ แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่ จำนวน ๓๐ ชุด มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เขียนหนังสือในห้องเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลิตี้ ตามที่ได้รับการร้องขอความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เขตฯที่ไปลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมและแจ้งว่า ทุกคนต้องนั่งเรียนกับพื้น ด้วยเหตุที่ห้องเรียนยังไม่มีโต๊ะเก้าอี้เรียน

ชมรมฯจึงประสานงานไปยัง คุณมาโนช ชาวไร่นาค (พี่ยศ)  ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ อยู่เสมอมา ซึ่งคุณมาโนช ชาวไร่นาค ก็ได้ตอบรับให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดหาโต๊ะเก้าอี้เรียนจำนวน ๓๐ ชุด มอบแก่ชมรมฯ และชมรมฯได้ทยอยทำการขนส่งไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ และมอบแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่แล้ว

Share this:

CONVERSATION