image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๒ ตอนที่ ๖๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙: วันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ: อาจเป็นเพราะระหว่างการดำเนินงานภารกิจครั้งนี้ ขาดบุคคลสำคัญของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำไปหนึ่งท่าน ความพยายามในการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมจึงติดขัดล่าช้ากว่ากำหนดแผนงาน และเป็นจริงอย่างที่ผู้ช่วยฯเอ๋พูดปลอบใจทีมงานเมื่อคืนว่า "เมื่อหัวหน้าฯขึ้นเขามาแล้ว อะไรๆก็คงจะดีขึ้น"

เช้านี้หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ จึงให้เจ้าหน้าที่จัดการตัดรานไม้ที่สงสัยว่าจะบดบังช่องทางสัญญาณดาวเทียม หลังจากที่ทราบรายงานสรุปการดำเนินติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมจากเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้แล้ว เมื่ออุปสรรคที่สงสัยได้รับการแก้ไขแล้ว น้องโก้จึงปีนขึ้นหอดาวเทียมความสูงร่วมสิบเมตรซึ่งเป็นระดับความสูงของหอโดดมาตรฐาน ทำหน้าที่ปรับทิศทางจานดาวเทียมอีกครั้ง

แล้วผู้ร่วมภารกิจที่เอาใจช่วยห้อมล้อมมุงดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้เฮ เมื่ออุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมรายงานระดับสัญญาณที่ใช้งานได้ผ่านซอฟท์แวร์มาที่หน้าจอมอนิเตอร์  ความยินดีปรีดาและรอยยิ้มเริ่มปรากฏขึ้นแทนความเคร่งเครียดที่กดดันผู้ร่วมภารกิจตลอดสามวันที่ผ่านมา ความท้อแท้สิ้นหวังความเหน็ดเหนื่อยพลันมลายไปสิ้น

หลังจากที่น้องโก้ปีนลงมาจากหอดาวเทียมแล้ว งานเดินสายสัญญาณก็เริ่มต้นขึ้น หลังจากทำการวัดขนาดสายสัญญาณทั้งสองเส้นแล้วจึงทำการตัดสายและเข้าหัวสาย สัญญาณ แล้วจัดทางเดินเดินสายสัญญาณพร้อมมัดพันสายสัญญาณด้วยสายรัด ไล่ลงมาจากหัวสัญญาณจานดาวเทียมลงมาที่หัวเสาของหอดาวเทียม แล้วปล่อยสายสัญญาณลงมาพาดกับเสารับสายสัญญาณหน้าอาคารสำนักงานที่ได้ทำการ ปักขึ้นใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ก่อสร้างหอดาวเทียมแล้ว แล้วจึงดึงสายสัญญาณเข้าชายอาคารสำนักงาน เดินสายสัญญาณต่อเข้าไปยังห้องคอมพิวเตอร์ที่ปลายทาง

ที่ห้องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคชมรมฯทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณดาวเทียม เชื่อมสายสัญญาณภาครับและส่งเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมดาวเทียม แล้วต่อเชื่อมสายสัญญาณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ชมรมฯสนับสนุนมอบให้ก่อนหน้านี้ เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงทำการทดสอบสัญญาณจากสายสัญญาณจริงอีกครั้ง จนเมื่อขบวนการทดสอบสัญญาณรับ-ส่งกับดาวเทียมไทยคมสี่เรียบร้อยและเครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว จึงเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมสถานีวิจัย สัตว์ป่าเขานางรำในเย็นวันนั้น หลังจากใช้ความพยายามถึงหกครั้งในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาตลอดเวลาสามวันของการ ดำเนินการ

แต่การอบรมเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯให้สามารถควบคุมตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์ ระบบสื่อสารดาวเทียมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น น้องโก้กับช่างอั๋นจึงต้องอยู่ค้างแรมที่เขานางรำต่ออีกหนึ่งคืน ค่ำนั้นหลังจากหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นการประชุมเจ้าหน้าที่สถานี วิจัยฯแล้ว การอบรมการใช้งานควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมก็เริ่มต้นขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็นสามส่วน คือความรู้เบื้องต้นการทำงานอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารต่างๆ

การอบรมในเนื้อหาดังกล่าวยังคงดำเนินต่อในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น และเสร็จสิ้นเมื่อเวลาบ่ายของวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แล้วคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงกล่าวคำอำลาเดินทางลงเขากลับสำนักงานชมรมฯหลัง จากที่เริ่มออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ รวมระยะเวลาในภารกิจครั้งนี้ห้าวัน

ก่อนเดินทางกลับ หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ได้มอบของที่ระลึกเป็นหมวกแก๊ปสีน้ำตาล STAFF ทีมเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำแก่เจ้าหน้าที่ชมรมฯที่มาร่วมภารกิจครั้งนี้คนละใบด้วย

การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาการสื่อสารของสถานีวิจัยฯ ให้ ทัดเทียมก้าวหน้าเฉกเช่นเดียวกับสถานีวิจัยฯชั้นนำของนานาประเทศแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ในการทำงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีวิจัยฯโดยตรง และยังจะถูกนำมาใช้สนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบสองทางระหว่างงานวิจัยเสือ เขตฯทุ่งใหญ่ ของสถานีวิจัยฯกับเจ้าหน้าที่วิจัยที่ปฏิบัติงานภาคสนามอยู่ที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก รวมทั้งสนับสนุนการทำงานวิจัยของสถานีฯด้านอื่นๆที่กำหนดอยู่ในแผนงานวิจัย เต็มตารางหลายปีที่แขวนไว้ที่หน้าสำนักงานอีกด้วย

ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาการสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้วยงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ด้วยหวังจะเชื่อมโยงผืนป่ามรดกโลกด้วยมิติของการสื่อสาร เสริมเพิ่มเติมจากการก่อสร้างและปรับปรุงเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่และเขตฯห้วยขาแข้งที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายวิทยุสื่อสารป่าตะวันตก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ และสำเร็จลงในปีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรครบรอบ ๓๐ ปี และได้ทำพิธีส่งมอบโครงการไปแล้วที่เขาพระฤๅษีเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ปณิธานความฝันเกือบสองปีที่จะเชื่อมการสื่อสารแบบสองทางของผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ก็สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายโครงการในวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้ง ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าสำคัญของประเทศไทยแห่งนี้

ความ สำเร็จของโครงการนี้ อาจนับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์แห่งความพยายามในการดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่ามรดก โลกและผืนป่าตะวันตกของชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ที่จะสนับสนุนพัฒนาการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกไปสู่มิติใหม่ของการสื่อสาร และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารของผืนป่าตะวันตกต่อไปในอนาคต ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยคุกคามของโลกที่พลวัตรเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ เพื่อที่จะสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสัตว์ป่าของผืนป่ามรดกโลกและป่าตะวันตก ให้เป็นหลักประกันทางทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงแก่ปวงชนชาวไทยในการพัฒนา ประเทศชาติสืบต่อไป..

Share this:

CONVERSATION