image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบรถจักรยายนต์ หน่วยฯทิคองเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ชมรมฯมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ รุ่นเซอร์ปิโก้ ขนาด ๑๕๐ ซีซี แก่นายอำนาจ ฝั่นเฝือ เจ้าหน้าที่หน่วยฯทิคอง ณ  สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเท เสี่ยงชีวิต ภารกิจ  โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ของชมรมฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อไว้ใช้เดินทาง ภารกิจหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆในเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

รถจักรยานยนต์คันนี้ ชมรมฯได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกฯ นายมณฑล มาปรีดา เพื่อมอบให้นายอำนาจ ฝั่นเฝือ นับเป็นรถจักรยานยนต์คันที่สองที่ชมรมฯจัดหามาสนับสนุนเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ และจะพยายามจัดหามอบแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเป้าหมายตามแผนต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสนับสนุนขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และพิทักษ์ป่าทั้งหลาย

Share this:

CONVERSATION