image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯแม่กะสะระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ วิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ ซึ่งนับเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยแรกในการเริ่มต้นโครงการติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์และวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ของชมรมฯ จากความสำเร็จปฐมฤกษ์ของโครงการที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะนี้ ชมรมฯจะทยอยดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และวิทยุสื่อสารแก่หน่วย พิทักษ์ป่าอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นโครงสร้างสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการบริการจัดการเขตฯทุ่งใหญ่  เพื่อเป็นรากฐานในการรอนุรักษ์ทุ่งใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป

รายละเอียด:
คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯทยอยออกเดินทางจากสำนักงานชมรมฯจังหวัด นครปฐม ไปภารกิจงานสนับสนุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และเสาส่งวิทยุสื่อสาร แก่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะตั้งแต่คืนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และออกเดินทางสมทบเพิ่มเติมอีกในคืนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ รถชมรมฯคันที่ ๑ ซึ่งล่วงหน้าไปก่อนควบคุมโดยนายมณฑล มาปรีดา (น้องโก้) และนายวิศิษฎ สมานวณิชย์(พี่นก) ถึงเขตฯทุ่งใหญ่ เช้าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้ทำการส่งมอบวัสดุก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหน่วยฯทินวย แล้วออกเดินทางต่อมุ่งหน้าหน่วยฯทิคอง และทำการส่งมอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาเพิ่มเติม แล้วออกเดินทางต่อมุ่งหน้าหน่วยฯมหาราชก่อนถึงหน่วยฯมหาราช ๘๐๐ เมตร รถชมรมฯเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง โชคดี ได้ พบคณะนักท่องเที่ยวเดินทางตามหลังมา และได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขให้ เดินทางถึงหน่วยฯมหาราชในช่วงบ่ายหลังจากพักกินข้าวเที่ยงแล้วออกเดินทางต่อ ไป มุ่งหน้าหน่วยฯเซซาโว่และถึงที่หมายในเย็นวันนั้น แวะค้างแรม ๑ คืน

สายวันรุ่งขึ้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ รถชมรมฯออกเดินทางต่อมุ่งหน้าหน่วยฯแม่กะสะ แล้วทำการลำเลียงอุปกรณ์เสาวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลง เพื่อรอคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุสื่อสารชมรมฯมาทำการติดตั้งภายหลัง แล้วออกเดินทางต่อไปยังหน่วยฯจะแกและถึงหน่วยฯจะแกในบ่ายนั้น ทำการลำเลียงวัสดุก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหน่วยฯจะแก แล้วสนับสนุนการขนส่งผู้นำชาวบ้าน ฤๅษี และชาวบ้านจะแกและวาชุคู้ ออกเดินทางกลับมายังหน่วยฯเซซาโว่ เพื่อเข้าร่วมพิธีเชิญพระฤๅษีขึ้นประทับศาล พร้อมรถจากหน่วยฯจะแก ๑ คัน มีนายบุญชัย แสนทรัพย์สิน เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ ออกร่วมเดินทางจากหน่วยฯจะแกในบ่ายนั้น เมื่อผ่านหนองแดงมาได้ไม่นาน รถชมรมฯเกิดขัดข้องอีก เพลาขับหลังขาด ล้อหลังซ้ายหลุดวิ่งแซงรถลงเขาไป รถจากหน่วยฯจะแกวิ่งย้อนกลับหน่วยฯ เพื่อนำอะไหล่มาซ่อมรถชมรมฯ หลังจากซ่อมยานพาหนะแล้ว รถทั้งสองคันมุ่งหน้าเดินทางพร้อมชาวบ้านประมาณ ๕๐ คน ถึงหน่วยสกัดเซซาโว่เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯออกเดินทางมาสมทบถึงหน่วยฯเซซาโว่ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้ทำการต้อนรับชาวบ้านซึ่งนำโดยฤๅษีจาไม และฤๅษีหม่องโบ จัดที่พักชั่วคราวและบริการอาหารมื้อค่ำด้วยความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เขตฯและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ หลังจากปรึกษาหารือถึงแผนงานวันรุ่งขึ้นแล้วต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อน บ้างกางเต็นท์ บ้างผูกเปล และบ้างก็นอนอยู่ข้างกองไฟคืนนั้นอากาศหนาวเย็น ประมาณ ๑๖ องศา

หก โมงเช้าวันที่ ๒๓ ธันวาคม หลังจากดื่มกาแฟโดยไม่มีใครได้ทานมื้อเช้าแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่เขตฯ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเขาพระฤๅษี เพื่อช่วยกันจัดเตรียมงานพิธีเจ้าหน้าที่ชมรมฯส่วนหนึ่ง ช่วยกันกางเต็นท์อำนวยการชั่วคราวและจัดสถานที่ อีกส่วนหนึ่งทยอยขนส่งชาวบ้านมายังเขาพระฤๅษี เมื่อถึงกำหนดเวลาฤกษ์ ฤๅษีจาไมและฤๅษีหม่องโบและคณะฤๅษีผู้นำชาวบ้านเริ่มทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระ ฤๅษีขึ้นประทับศาลตามธรรมเนียมชาวไทยกะเหรี่ยงโบราณพร้อมกับอาจารย์แหร่ม ฤกษ์เวลาเริ่มทำพิธี ๙.๔๙ น.โดยนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์หัวหน้าเขตฯเป็นประธานในพิธี

หลัง จากเสร็จพิธีแล้ว ผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน แล้วผู้ร่วมงานร่วมรับประทานผลไม้ และน้ำดื่มบริเวณกองอำนวยการชั่วคราวที่คณะชมรมฯได้จัดเตรียมไว้ให้ และหัวหน้าชมรมฯนายเทเวศร์ อุตวิชัย (พี่อ๋อย) ได้ทำการส่งมอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องนุ่งห่มและเวชภัณฑ์ แก่เขตฯ โดยมีหัวหน้าเขตฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและลูกจ้างพนักงานที่ ประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ก่อนเดินทางแยกย้ายกันไปภารกิจงานต่อ หัวหน้าไพบูลย์ได้ทำการประชุมร่วมกับผู้นำชาวบ้าน ในเรื่องการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ด้วย

หลังจากนั้นคณะชมรมฯมุ่งหน้ากลับหน่วยเซซาโว่ และจัดเตรียมอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้นชมรมฯ มอบเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องนุ่งห่ม และเวชภัณฑ์ อีกจำนวนหนึ่งแก่ชาวบ้านผู้มาร่วมงาน แล้วให้รถชมรมฯ และรถหน่วยฯจะแก นำคณะชาวบ้านส่งกลับยังภูมิลำเนาที่บ้านจะแกและบ้านชุคู้

คณะ ชมรมฯออกมุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังหน่วยฯแม่กะสะ และถึงที่หมายเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ชมรมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ต่างช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเสาส่ง วิทยุสื่อสารขึ้นยังตำแหน่งที่ได้สำรวจและกำหนดไว้แล้ว ๑๙.๐๐ น. ภารกิจติดตั้งอุปกรณ์ต้องหยุดลงเนื่องจากพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ไม่สามรถดำเนินการต่อได้ รถชมรมฯที่ไปส่งชาวบ้านที่บ้านจะแกเดินทางกลับมาถึงหน่วยฯแม่กะสะเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. หลังจากอาหารมื้อค่ำแล้ว ต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อน

๖.๓๐ น. เช้าวันรุ่งขึ้น ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ช่วยกันเร่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่อ งานแล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ทำการทดสอบระบบทั้งหมดแล้ว ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน แล้วกินมื้อเช้า หลังจากนั้นเริ่มออกเดินทางกลับ คณะชมรมฯเดินทางถึงหน่วยฯทินวยเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีนายจิตติ สวัสดิ์สายและเจ้าหน้าที่เขตฯส่งคณะชมรมฯออกจากเขตฯทุ่งใหญ่ คณะชมรมฯเดินทางกลับถึงชมรมฯเมื่อเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. และอีกส่วนหนึ่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

Share this:

CONVERSATION