image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบชั้นเหล็กวางอุปกรณ์และเครื่องมือ โครงการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ชมรมฯมอบชั้นเหล็กวางอุปกรณ์พร้อมวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับใช้ซ่อมบำรุงและพัฒนาหน่วยฯและบ้านพักอาศัย มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท แก่หน่วยฯเซซาโว่ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ วัสดุก่อสร้าง เช่นตะปู ข้อต่อท่อพีวีซี บานพับ กลอนสับ นอต ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือ และอะไหล่รถจักรยายนต์ ปั้มสูบลมดีซี ผ้าเบรค โซ่ สเตอร์ สายคันเร่ง สายคลัทช์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค ฯลฯ ที่เป็นของจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่และหน่วยพิทักษ์ป่าข้าง เคียง ต้องใช้อยู่เป็นประจำ โดยนายทิตย์จิตร สังขคีรี หัวหน้าหน่วยฯเป็นผู้รับมอบแล้ว

Share this:

CONVERSATION