image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๓ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 1ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ชมรมฯได้จัดส่งเสบียงอาหารเครื่องมืออุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงเที่ยวที่๓ ไปยังหน่วยฯมหาราชเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งมีกำหนดจะเปิดประชุมเริ่มต้นการดำเนินงานในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนนี้ และเริ่มต้นปฏิบัติงานภาคสนามในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ส่วนหนึ่งของเสบียงอาหารในเที่ยวนี้ได้รับความสนับสนุนจากนายมานะ เปาทุย(หมอนะ) ที่ได้จัดซื้อจาก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และขับรถนำส่งมายังสำนักงานชมรมฯในเย็นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย

ด้วยการดำเนินงานภาคสนามในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ต้องประสบปัญหากับเห็บโดยทั่วหน้ากัน ซึ่งเมื่อถูกเห็บกัดแล้วจะมีอาการทั้งเจ็บและคัน บางคนมีอาการแพ้มากบางคนมีอาการแพ้น้อยแตกต่างกันไปตามวาสนาบุญทำกรรมแต่ง บางคนถึงกับอดหลับอดนอนเพราะต้องทนทรมานทั้งแคะทั้งเกาตลอดทั้งคืน หมอโนจึงจัดยาทั้งกินและทาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว รวมทั้งยาฆ่าเชื้อจากอาการปวดท้องเพิ่มเติมให้ด้วยเมื่อทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ล้มป่วยด้วยอาการดังกล่าว

หลังจากที่ช่างอั๋นทำการบรรจุเสบียงอาหารลงทั้งแห้งและสด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆบรรจุลงกล่องน้ำหนักรวมร่วมตัน แล้วทำการขนย้ายขึ้นจัดเรียงในยานพาหนะชมรมฯตั้งแต่ตีสี่จนเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางเมื่อฟ้าสางแล้ว ภารกิจการขนส่งเสบียงอาหารเจ้าหน้าที่ทีมเสือเขตฯทุ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้น เมื่อล้อรถเริ่มหมุนออกจากสำนักงานชมรมฯ

สายของวันที่ ๒๗ หลังจากที่ส่งมอบถุงขยะดำแก่เขตฯทุ่งใหญ่ที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่และรับผู้ช่วยฯสมโภชน์และผู้ช่วยมนตรีขึ้นรถแล้ว จึงออกเดินทางต่อเพื่อส่งเสบียงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือซึ่งประจำอยู่ที่หน่วยฯทิคอง และเมื่อ"รถกับข้าว"มาถึงหน่วยฯทิคองแล้ว ช่างอั๋นก็ทำการแบ่งเสบียงอาหารแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ฯใ นขณะที่ผู้ช่วยฯสมโภชน์รับฟังรายงานการดำเนินงานวิจัยเสือช่วงที่ผ่านมาจาก ผู้ช่วยแหล่ และปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานในรายละเอียดต่างๆ

แล้วออกเดินทางต่อมุ่งหน้าหน่วยฯมหาราช ฐานที่มั่นบัญชาการงานเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ระหว่างทางพบเจ้าหน้าที่ทีมงานเสือกำลังปฏิบัติงานตามจุดตั้งกล้องซึ่งติดตั้งอยู่ตามรายทาง ผู้ช่วยฯสมโภชน์และผู้ช่วยฯมนตรีจึงแวะรับฟังรายงานและสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ จนเมื่อเวลาหลังเที่ยงวันแล้ว "รถกับข้าว" ก็เดินทางมาถึงหน่วยฯมหาราช

หนึ่งในเสบียงอาหารจำนวนมากในเที่ยวนี้ มีเค๊กไข่ไก่ซึ่งชมรมฯสั่งซื้อมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยาวนานเกือบสอง เดือนข้างหน้าในเขตฯทุ่งใหญ่ที่หาขนมกินได้ยาก ได้บรรเทาภาวะ "อยากขนม" ลงบ้าง

Share this:

CONVERSATION