image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้าเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯมอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ แก่นายทูล สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิไลป้า จำนวน ๑ เครื่อง ที่บ้านพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯใช้ประจุไฟฟ้าแก่แบตเตอร์รี่เครื่องวิทยุสื่อสาร ของหน่วยฯและอุปกรณ์อีเลคทรอนิคอื่นๆ และพร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ร่วมเคารพศพมารดานายทูล สุวรรณ์ ที่ถึงแก่กรรมและมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพด้วย

Share this:

CONVERSATION