image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๒๑๗ เมษายน ๒๕๔๕: ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ชมรมฯได้เข้าดำเนินการปรับปรุงติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ หลังจากที่ทำการก่อสร้างหน่วยฯเมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นต้นมาก็มีเสาวิทยุ ๔๕ เมตร ต้นนี้ตั้งอยู่คู่กับหน่วยฯโดยไม่เคยถูกนำมาใช้งานเลย เนื่องจากไม่มีสายอากาศ สายสัญญาณ และเครื่องวิทยุสื่อสาร

ชมรมฯจึงได้จัดซื้อสายอากาศ สายสัญญาณ และเครื่องวิทยุสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน แล้วกำหนดภารกิจการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารหน่วยฯเกาะสะ เดิ่งไว้ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์นี้ ออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯและแวะรับนายอำนาจ ฝั่นเฝือ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ที่ประสานงานให้มารอสนธิกำลังอยู่ที่หน่วยฯสะเนพ่องก่อนหน้านี้แล้ว

การดำเนินการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินไปตลอดครึ่งวันของช่วงเช้านั้น และเมื่อขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร และได้ผลเป็นที่พอใจเมื่อสามารถรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารกับศูนย์วิทยุหน่วยฯเกิงสะดาและสถานีวิทยุน้ำดิบได้

เหตุที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" และสถานีวิทยุหน่วยฯอื่นๆของทุ่งใหญ่ชั้นในได้นั้น เนื่องมาจากหน่วยฯเกิงสะดา ตั้งอยู่ในหุบห้วยที่ระดับประมาณ ๓๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทางด้านทิศใต้คนละฝั่งกับเขาพระฤๅษีที่มีแนวเทือกเขาไถ่ผะ "คะรุงผะดู" ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่กั้นอยู่นั่นเอง

Share this:

CONVERSATION