image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: สาลาวะ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖: กลางฤดูฝน หลังจากที่   Mr. Tim  และเพื่อนเดินทางมาถึงสำนักงานชมรมฯแล้วทำการถ่ายโอนสัมภาระขึ้น "หมาแดง" แล้ว ก็เริ่มต้นออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าสาลาวะ  ฝ่ารัตติกาลข้ามสะพานแม่น้ำรันตีแล้วพักรถกินกาแฟเช้าที่หน่วยฯเกิงสะดา แล้วออกเดินทางต่อ และหยุดพักรถที่โรงเรียนบ้านอุ่นรัก อ.สังขละบุรี เพื่อนำส่งอุปกรณ์การเรียนและข้าวสารเครื่องบริโภคจำนวนมากที่  Mr. Tim นำมาสนับสนุน  Didi Devamal   ที่มีเด็กเล็กในความดูแลจำนวนร้อยกว่าคนรวมทั้งเด็กเล็กคนหนึ่งอายุสี่เดือนที่ติดเชื้อ  HIV ด้วย

เสร็จภารกิจที่โรงเรียนแล้ว จึงออกเดินทางต่อแวะที่หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง รับหัวหน้าหน่วยฯนายวสันต์ สวัสดิ์สาย และหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ พร้อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่เตรียมไว้ แล้วออกเดินทางต่อฝ่าสายฝนขึ้นเขาหลังหน่วยฯมุ่งหน้าไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าสาลาวะ เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร

การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เส้นทางเป็นอุปสรรถอย่างมาก เจ้าหน้าที่ฯต้องช่วยกันเข็นรถขึ้นเขาหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงที่ข้ามห้วยน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนท่วมมิดล้อนั้นน้องโก้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก แม้สายฝนยังไม่หยุดลงแต่ในที่สุดการเดินทางก็สิ้นสุดลงเมื่อเวลาหลังสองทุ่มแล้ว ท่ามกลางความเปียกปอนเลอะเทอะและทุลักทุเลอย่างที่สุด

เช้าวันต่อมา การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารก็เริ่มต้นขึ้น ด้วยความพร้อมและชำนาญการของทีมงานวิทยุสื่อสารที่ผ่านประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างโชกโชน การดำเนินงานตามกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ระบบที่เสาวิทยุความสูง ๔๕ เมตร หลังสำนักงานหน่วยฯจึงสำเร็จในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลังจากทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจนเป็นที่พอใจแล้ว และเมื่อสถานีวิทยุหน่วยฯสาลาวะเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายวิทยุสื่อสารทุ่งใหญ่ชั้นนอกเรียบร้อยตามเป้าหมายแล้ว เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Share this:

CONVERSATION