image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๕ ครั้งที่ ๒


ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘  คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ดำเนินการขนส่งประตูกระจกอลูมีเนียมเพื่อติดตั้ง ณ อาคารสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่(เขาพระฤๅษี) ด้วยความร่วมมือสนับสนุนของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ทำให้ภาระกิจการขนส่งและติดตั้งประตูกระจกอาคารสถานีวิทยุฯที่เปราะบางผ่าน เส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคท่ามกลางสายฝนแห่งวสันต์ฤดูของทุ่งใหญ่สำเร็จ ลุล่วงเรียบร้อย

๑๘ มิ.ย. ๔๘
ทุ่มเศษ ช่างปัญญานำส่งแผงเหล็กพิงกระจกถึงสำนักงานชมรมฯ นายประนุชรับหน้าที่ยึดมัดบานประตูกระจกสองบาน ขนาด ๔ X ๒ เมตร และอุปกรณ์เครื่องมือสัมภาระเสบียงอาหารขึ้นยานพาหนะชมรมฯ กว่าจะเรียบร้อยเวลาก็ล่วงเลยไปหลังเที่ยงคืนแล้ว เพราะนายประนุชต้องการให้แน่ใจว่า บานกระจกสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทั้งสองบาน จะไม่ถูกกระแทกหรือเหวี่ยงแตกระหว่างการขนส่ง จึงต้องใช้เวลาประดิดประดอยการยึดมัดโดยใช้วัสดุกันกระแทกผสมประกอบหลายชนิด

๑๙ มิ.ย. ๔๘
เกือบตีสองแล้ว แวะรับเครื่องปั่นไฟของเขตฯที่บ้านนายปื๊ด - ท่าล้อ จ. กาญจนบุรี ที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้เมื่อครั้งภารกิจงานก่อสร้างสถานีวิทยุฯ ระยะที่ ๕ เมื่อสองเดือนก่อน โดยนายปื๊ดช่วยเป็นธุระในการนำเครื่องปั่นไฟไปซ่อมให้เรียบร้อย แล้วแวะรับ พี่แหมว แม่ครัวหน่วยฯมหาราช ที่บ้านพัก ก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

เกือบแปดโมงเช้า คณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางถึงเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งดูเงียบเหงาเนื่องจากเป็นช่วงที่เขตฯทุ่งใหญ่หยุดให้บริการนักท่องเที่ยวประจำปี สวนรถกับนายบุญชัย แสนทรัพย์สิน กับเจ้าหน้าที่หน่วยฯทินวยกำลังช่วยกันขนเสบียงสนับสนุนหน่วยฯห้วยคือ โดยมีนายมานะเจ้าหน้าที่หน่วยฯห้วยคือร่วมภารกิจด้วย คณะฯเร่งรัดเดินทางมุ่งหน้าหน่วยฯทิคอง โดยรับนายเป้ สุทัศน์ และนายเสริฐ ลูกหน่วยฯทิคองขึ้นรถไปส่งด้วย ระหว่างทางฝนตกลงมาเป็นระยะๆ นายเป้แจ้งว่าฝนตกที่หน่วยฯเกือบทุกวัน เมื่อมาถึงหน่วยฯทิคองลุงสนมจัดให้นายเป้และนายตู้ร่วมเดินทางภารกิจกับคณะฯ เจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานขนส่งและติดตั้งประตูบานกระจกสถานีวิทยุฯด้วย ซึ่งทั้งนายเป้และนายตู้ที่อยู่หลังรถ ต้องโดดขึ้นๆลงๆตลอดทาง เพื่อเก็บย้ายไม้ไผ่ที่ล้มขวางทางหรือที่ล้มลงขวางช่องทางการเดินรถจนถึง หน่วยฯมหาราช

บ่ายมากแล้ว ก่อนถึงหน่วยฯมหาราชพบหนอนขนเกาะเลื้อยอยู่ที่เถาวัลย์ข้างทาง จึงให้นายประนุชช่วยบันทึกภาพไว้ และเมื่อคณะฯเดินทางมาถึงหน่วยฯมหาราช มีน้องเก้งนอนหมอบรอรับอยู่ที่หน้าสำนักงานและพี่งูเขียวตัวใหญ่ที่ขี้สงสัยชะโงกดูหลังรถ คณะฯเจ้าหน้าที่ วิทยุสอบถามสถานีฯเขาพระฤๅษี ทราบว่าฝนตกหนัก จึงหยุดรถค้างแรมที่หน่วยฯมหาราช เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคของเส้นทาง ที่จะวิกฤติมากยิ่งขึ้นเมื่อฝนตกลงมา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
หลังมื้อเช้าแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯออกเดินทางมุ่งหน้าสถานีฯเขาพระฤๅษีต่อ โดยมีพี่จิตติหัว หน้าหน่วยฯทำหน้าที่ควบคุมรถ และจ่ายี่สิบ เจ้าหน้าที่หน่วยฯร่วมเดินทางด้วยเพื่อภารกิจการเดินเท้าสำรวจเส้นทางเดิน สัตว์ป่ากับนายประนุช ระหว่างเส้นทางนายเป้และนายตู่ยังคงต้องกระโดดขึ้นๆลงๆรถเป็นระยะเพื่อ เคลียร์เส้นทางจากไม้ไผ่ที่ล้มขวางทางเดินรถเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้ และเมื่อเดินทางมาถึงห้วยดงวี่ นายประนุชกับจ่ายี่สิบก็แยกลงจากรถเพื่อเริ่มภารกิจออกเดินเท้าสำรวจเส้นทาง เดินสัตว์ป่า

เส้นทางช่วงเข้าเขตฯพระฤๅษีเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้น หนองน้ำร่องลึกยาวที่อาจแขวนรถ เขาลื่นและชัน พี่จิตติต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการควบคุมรถ และเมื่อมาถึงตะเลอะเซอะ พี่จิตติก็สั่งให้นำโซ่มาถักล้อหลังทั้งสองข้าง เนื่องจากทางขึ้นเขาลื่นและลาดชันมาก หลังจากที่ผ่านตะเลอะเซอะมาได้แล้ว พี่จิตติก็ต้องค่อยๆประคองรถและกระจกทั้งสองบ้านไต่ขึ้นเขาหินที่เนินเขาพระ ฤๅษี จนเมื่อมาถึงจุดวิกฤติแตกหักที่เนินหมอผ่อง พี่จิตติก็สั่งให้ดึงลวดสลิงออกจากวินช์เกาะรัดกอไผ่ข้างทางแล้วค่อยๆดึงรถ ที่บรรทุกกระจกและอุปกรณ์เครื่องมือผ่านร่องลึกและหินขวางก้อนใหญ่ขึ้นเขาไป ได้อย่างปลอดภัย

บ่ายสองโมง คณะเจ้าหน้าที่ฯเดินทางถึงสถานีวิทยุฯในที่สุด นายโบว์กับนายอี้ทำ หน้าที่นายสถานีวิทยุฯ เดินขึ้นเขามาช่วยกันขนย้ายบานกระจกทั้งสองลงไปที่สถานีวิทยุฯ แล้วจึงช่วยกันติดตั้งประตูบานกระจกจนเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อไปยังหน่วยฯเซซาโว่เพื่อค้างแรมและนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือและ ข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่ ระหว่างเดินทางนอตยึดสาแหรกเกิดหลุดหายไปทำให้เพลาหลังและแหนบหลุดออกจากัน พี่จิตติ จึงหยุดรถแล้วนำเศษไม้มาเหลาเพื่อทำที่หนุนรองแหนบชั่วคราว ซึ่งการซ่อมบำรุงนี้ใช้งานได้ดีทีเดียว ทำให้รถชมรมฯ สามารถเดินทางต่อได้อีก ๕๐๐ กว่ากิโลเมตร กลับมาถึงที่ตั้งในจังหวัดนครปฐมได้โดยสวัสดีภาพด้วย นับเป็นโชคดีอีกครั้งที่อะไหล่ชิ้นส่วนรถไม่เกิดหลุดหายไปในระหว่าง

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
คณะเจ้าหน้าที่ฯออกเดินทางกลับหน่วยฯมหาราช แวะรับนายตู้ที่ตีนเขาสถานีวิทยุฯ เนื่องจากนายตู้ขออนุญาตค้างแรมที่สถานีวิทยุฯกับนายโบว์เมื่อคืนก่อน ระหว่างทางขากลับได้รับแจ้งทางวิทยุฯจากสถานีฯเขาพระฤๅษีว่า ให้แวะรับชุดสายตรวจฯที่บริเวณห้วยโซงโซ่งกลับด้วย คณะเจ้าหน้าที่ฯจึงแวะพักต้มบะหมี่สำเร็จรูปที่ข้างห้วยดงวี่สำหรับมื้อ เที่ยงและรอเวลานัดหมาย เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ฯเดินทางมาถึงจุดนัดพบจึงรับชุดสายตรวจฯขึ้นรถกลับ หน่วยฯมหาราช และได้พบกับน้องจุ๊บ นายไก่ และพี่วัง เจ้าหน้าที่ของWCS ที่มาสำรวจนกเงือกคอแดงในโครงการ Horn Bill Project นอนพักผ่อนเพื่อรอการภารกิจในวันรุ่งขึ้น มื้อค่ำวันนั้นจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานไม่เงียบเหงา เมื่อเจ้าหน้าที่ WCS มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้วยกัน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
หลังจากที่ทีมงาน WCS ออกเดินทางไปภารกิจงานแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงออกเดินทางมุ่งหน้ากลับที่ตั้ง โดยแวะรับลุงสนมที่หน่วยฯทิคองเพื่อเดินทางกลับออกไปทำธุระที่บ้านพัก จ.กาญจนบุรี ด้วย โดยมีจ่ายี่สิบติดรถออกมาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหน่วยฯที่ชำรุดอีกคน เจ้าหน้าที่ชมรมฯค่อยๆเดินทางกลับด้วยกังวลว่าเศษไม้พี่พี่จิตติเหลาแล้วนำ มาติดตั้งแทนอะไหล่ชั่วคราวที่เพลาหลังและมัดเชือกขันชะเนาะไว้ จะหลุดออกมา ฝนตกหนักระหว่างทางขากลับถึง จ.กาญจนบุรี เมื่อเวลาทุ่มเศษ แล้วเดินทางกลับถึงสำนักงานชมรมฯโดยสวัสดีภาพ

Share this:

CONVERSATION