image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาจากการที่เครื่องสูบน้ำของหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาชำรุด ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯเดือดร้อนได้รับความลำบาก เนื่องจากหน่วยฯตั้งอยู่บนเนินเขาข้างแม่น้ำรันตี ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่หน่วยฯจะใช้น้ำจากห้วยทิโคร่งที่อยู่ห่างอออกไปประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยการนำเครื่องสูบน้ำขึ้นรถแล้วดูดน้ำจากห้วยทิโคร่งกลับมาใช้อุปโภคบริโภค เหตุที่ไม่สูบน้ำจากแม่น้ำรันตีขึ้นมาใช้นั้น เพราะว่าคุณภาพน้ำสู้น้ำจากห้วยทิโคร่งไม่ได้ และโดยเฉพาะในฤดูแล้งนั้น แม่น้ำรันตีจะแห้งและแคบลงมาก ลำน้ำรันตีกว้างแค่ ๔ - ๕ เมตร เท่านั้น

ชมรมฯจึงให้ความสนับสนุนนำเครื่องสูบน้ำของหน่วยฯ ที่มีอายุการใช้งานนานกว่าสิบปีแล้วกลับไปซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ให้จนกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แล้วจึงทำการขนส่งกลับคืนยังหน่วยฯเกิงสะดา เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งานอีกครั้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้รับความยากลำบากมานาน

Share this:

CONVERSATION