image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ภาพเสือโคร่งตัวแรกจากงานวิจัยฯแปลงที่ ๑เช้าวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ช่วยฯหยาง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ได้ส่งภาพเสือโคร่งตัวแรกที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยฯในพื้นที่แปลงที่หนึ่งมายังสำนักงานชมรมฯ ตามที่หัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ได้โทรศัพท์แจ้งให้ชมรมฯทราบเมื่อสี่โมงเย็นวานนี้ว่า ได้เห็นภาพเสือทุ่งใหญ่ตัวแรกที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยแล้ว ซึ่งได้สร้างความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยฯนี้ จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการพื้นที่เพื่อการ อนุรักษ์เสือโคร่งที่มีประชากรเหลืออยู่ในผืนป่าตามธรรมชาติไม่มากแล้วใน ปัจจุบัน และรวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆด้วย นอกเหนือจากผลที่ได้รับจากความสุขความยินดีในหมู่เจ้าหน้าที่ทีมเสือและเขตฯ ทุ่งใหญ่ และผู้ร่วมงานทึกฝ่ายที่ได้เห็นภาพเสือโคร่งตัวแรกของทุ่งใหญ่ และช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในการดำเนินงานในพื้นที่แปลง ที่สองต่อไป

Share this:

CONVERSATION