image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ตอนที่ ๓อีกหนึ่งตำนานของป่าทุ่งใหญ่
เมื่อได้เวลาตามกำหนดการประมาณสิบโมงเช้า วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เสียงเฮลิคอปเตอร์ก็เริ่มดังก้องขึ้นเรื่อยๆในหุบเขาเบื้องล่าง และเมื่อนกฮุกทั้งสองตัวหย่อนตัวลงบริเวณทุ่งเซซาโว่แล้วยานพาหนะชมรมฯและ เขตฯทุ่งใหญ่จำนวนสองคัน ก็ทำหน้าที่รับคณะข้าราชการจากกรมอุทยานฯเดินทางขึ้นเขาพระฤๅษี ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาพระฤๅษี คณะข้าราชการได้หยุดที่ประตูหินบนเนินลั่นทม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางรถในเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อสักการะ เจ้าพ่อ"ฤๅษี"ทุ่งใหญ่ โดยมีผู้ช่วยฯพงษ์พันธุ์ อึ้งเหมอนันต์ เจ้าหน้าที่เขตฯและเจ้าหน้าที่ชมรมฯให้การต้อนรับ และจัดเตรียมเครื่องสักการะ แล้วจึงเดินทางต่อขึ้นเขาพระฤๅษี

เมื่อคณะข้าราชการจากกรมอุทยานฯ นำโดย ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓(บ้านโป่ง)  เดินทางถึงยอดเขาพระฤๅษีแล้ว หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ให้การต้อนรับพร้อมแถวคณะข้าราชการพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ แล้วหัวหน้าฯเอิบ แนะนำนายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯ และ Mr.David เจ้าหน้าที่ชมรมฯแก่ประธานในพิธี แล้วหลังจากทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว หัวหน้าฯเอิบ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและคณะข้าราชการจากกรมอุทยานฯ แล้วนายธวัชชัย เอี๊ยวตระกูล ตัวแทนเจ้าหน้าที่ชมรมฯอ่านรายงานส่งมอบโครงการก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสาร พลังงานแสงอาทิตย์ และสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" แก่ประธานในพิธีและคณะข้าราชการ พร้อมทั้งฉายภาพประกอบ

แล้ว Mr. David ตัวแทนชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ทำพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างทั้งสามแก่ ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่หน้าป้ายชื่อสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ บนยอดเขาพระฤๅษี แล้วร่วมกันตัดริบบิ้นป้ายชื่อสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ และนับเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการของสถานีวิทยุสื่อสารแม่ ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" หลังจากทำหน้าที่มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๗ แล้ว ดร.ชวาล และคณะข้าราชการจากกรมอุทยานฯ พร้อมด้วยข้าราชการที่ร่วมงานจึงทยอยเดินลงเขาเพื่อเยี่ยมชมสถานีวิทยุแม่ ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์วิทยุสื่อสารในข่ายวิทยุสื่อสารผืนป่าตะวันตกที่ ถูกออกแบบก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารให้แข็งแกร่งที่สุด

หลัง จาก ดร.ชวาล และคณะข้าราชการได้เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของนายสถานีวิทยุสื่อสารแม่ ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" แล้ว จึงได้เดินทางกลับขึ้นเขาและทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้าราชการรับมอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอุปโภค บริโภค จากคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่ได้นำมาสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เพิ่มเติม อาทิ เครื่องวิทยุสื่อสาร ข้าวสาร เสบียงอาหารแห้ง ฯลฯ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการสืบเนื่องเรื่อยมาเพื่อเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือใน การทำงานที่จำเป็นขาดแคลน และเพื่อเพิ่มพูนขวัญกำลังใจเจ้าหนาที่เขตฯทุ่งใหญ่ เช่นเดียวกับที่ชมรมฯให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ อุทยานแห่งชาติอื่นๆในผืนป่าตะวันตก

แล้ว ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประธานในพิธี ตัวแทนข้าราชการกรมอุทยานฯ ได้กล่าวขอบคุณการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ที่ได้ทุ่มเทดำเนินการขับเคลื่อนผลักดันโครงการทั้งสามจนประสบความสำเร็จ ซึ่งยังความปลาบปลื้มชื่นชมแก่เจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเป็นอย่าง ยิ่ง และแสดงวิสัยทัศน์บรรยายเรื่องการอนุรักษ์ในมุมมองที่กว้างขวาง ในมิติแห่งการร่วมมือประสานงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของระบบวิทยุสื่อสารที่นับเป็นหัวใจในการบริหาร จัดการ การติดต่อสื่อสารและสั่งการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในผืนป่าต่างๆ จากประสบการณ์ทำงานจริงส่วนตัวในอดีตเมื่อครั้งเคยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาก่อนและยืนยันว่า "..ในยามวิกฤตคับขันนั้น วิทยุสื่อสารสำคัญกว่าอาวุธปืน.."

เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว จึงนำคณะข้าราชการกรมอุทยานฯพร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆเยี่ยมชม นิทัศน์การประวัติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทั้งสามโครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ หลังวันพิธีอัญเชิญ เจ้าพ่อ"ฤๅษี"ทุ่งใหญ่ ประทับศาล ที่ชมรมฯร่วมกับเขตฯทุ่งใหญ่ดำเนินการบูรณะก่อสร้างหนึ่งวัน แล้วจึงนั่งสนทนาหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมอุทยานฯและเรื่องอื่นๆกับหัวหน้าฯเอิบ และเจ้าหน้าที่ชมรมฯอย่างเป็นกันเอง จนถึงเวลาใกล้เที่ยงก่อนเดินทางกลับ ชมรมฯจึงได้มอบภาพปฏิทินชมรมฯประจำปี ๒๕๔๙ ที่ได้นำมาอัดกรอบไม้ ซึ่งในปีนี้มีภาพ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพิธีก่อสร้างที่ประทับและอัญเชิญดวงพระวิญญาณ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับศาล ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต พร้อมทั้งภาพ โครงการก่อสร้างรำลึกเขตฯทุ่งใหญ่ครบ ๓๐ ปี ที่ชมรมฯดำเนินงานเสร็จสิ้นและส่งมอบแก่เขตฯทุ่งใหญ่ แก่ข้าราชการที่เดินทางมาจากกรมอุทยานฯทุกท่านด้วย

ใน งานพิธีครั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธี นี้แล้ว ยังมีมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข้างเคียงอื่นๆที่เดินทางมาสมทบร่วมปฏิบัติ หน้าที่ ให้การอารักขาและความปลอดภัยแก่คณะข้าราชการจากกรมอุทยานฯด้วย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และยังช่วยงานด้านบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงานจนภารกิจเสร็จสิ้น ด้วย

และเมื่อคณะออกเดินทางกลับ ก็ได้เวลากล่าวคำอำลา จนเมื่อเสียงนกฮูกทั้งสองตัวส่งเสียงดังที่ทุ่งเซซาโว่หุบเขาเบื้องล่างแล้ว ค่อยๆยกตัวลอยขึ้นสูง และบินลัดเลาะตัดช่องเขาหายไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์แล้ว คณะเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯจึงช่วยกันรื้อถอนปะรำพิธีชั่วคราว พร้อมทั้งเก็บกวาดเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมทั้งเศษขยะต่างๆลงเขาไปจนราบเรียบเพื่อคืนสภาพแวดล้อมของยอดเขาพระฤๅษี ให้ดังเดิมในเวลาสองชั่วโมง ราวกับว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ผู้คนร่วมร้อยมาร่วมชุมนุมกัน ณ ยอดเขาแห่งนี้มาก่อน

แต่ภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ บนยอดเขาพระฤๅษี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันงดงามของเขตฯทุ่งใหญ่นี้ จะยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกตลอดไป ที่ต่างได้มีส่วนร่วมในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสำคัญสามโครงการที่บันทึก ไว้เป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ตำนานการต่อสู้ของนักอนุรักษ์ในผืนป่า ทุ่งใหญ่ ที่ต้องผ่านวันคืนแห่งความยากลำบากและต้องใช้ความมานะมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนิน การ ผ่านอุปสรรคปัญหานานับปการตลอดทุกฤดูกาลในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะยังประโยชน์ในการบริหารจัดการผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกโลกให้ยั่งยืนเพื่อ แผ่นดินไทยและลูกหลานตลอดจนมวลมนุษย์ชาติสืบไป

Share this:

CONVERSATION