image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทิไล่ป้า ครั้งที่ ๒๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐: ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อ YASUE  รุ่น FT2800  ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ จำนวนหนึ่งเครื่องแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า และนายสุภชัย อู่ตะเภา (HS7-CEJ)   ได้ทำการติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารตัวใหม่แทนเครื่องวิทยุสื่อสารประจำหน่วยฯตัวเก่า ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อหลายเดือนก่อน และทำการซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(controller charger)  ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเช่นกันให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง พร้อมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าใหม่

ความสำเร็จของภารกิจครั้งนี้ ช่วยให้หน่วยพิทักษ์ป่าทำไล่ป้าซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาร์สามารถ ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารประจำหน่วยติดต่อสื่อสารในข่ายวิทยุสื่อสารทุ่งใหญ่ ได้อีกครั้ง หลังจากที่ต้องใช้วิทยุสื่อสารแบบพกพาขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ที่ชมรมฯได้มอบให้สองเครื่องเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน ติดต่อกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี"มาหลายเดือน

ก่อนเดินทางกลับในช่วงบ่ายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ชมรมฯได้มอบเสบียงอาหาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง ยาและเวชภัณฑ์แก่น้าทนงและเจ้าหน้าที่หน่วยไว้ใช้ในงานลาดตระเวนด้วย

Share this:

CONVERSATION