image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบหนังสือคู่มือจำแนกสัตว์ป่าและเสบียงอาหาร๖ เมษายน ๒๕๕๐: ชมรมฯได้มอบหนังสือคู่มือจำแนกสัตว์ป่าจำนวน ๕ เล่ม ที่ได้รับมอบมาจาก ด.ร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย แก่นายนรภัทร เขยชัย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าจะแก เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆในเขตฯทุ่งใหญ่ สำหรับเจ้าหน้าที่ได้ใช้ศึกษาอ้างอิงเปรียบเทียบข้อมูลสัตว์ป่าระหว่างการ ปฏิบัติงานลาดตระเวนซึ่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าและชมรมฯให้การสนับสนุนอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านสัตว์ป่าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเป็นอย่างมาก
และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯได้มอบอะไหล่รถยนต์จำนวนหนึ่งและเสบียงอาหารเครื่องบริโภคแก่เจ้า หน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าและจุดสกัดด่านตรวจตามเส้นทางภารกิจ และมอบกล้องดิจิตอลแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะเพื่อใช้ในภารกิจ งานลาดตระเวนจำนวนหนึ่งตัวด้วย เสบียงอาหารและเครื่องบริโภคนี้ชมรมฯได้รับความสนับสนุนจากผู้ไม่ประสงค์ออก นาม ที่ห่วงใยความเป็นอยู่อาหารการกินของพนักงานเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ได้เสียสละเงินจัดซื้อและมอบให้ชอบรมทำการแจกจ่าย

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้ำใจจากคนเมืองได้ไหลส่งผ่านไปยังผู้ปฏิบัติ งานโดยตรง โดยเฉพาะเครื่องครัว หม้อไหกระทะช้อนชามที่ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดลังกา ซึ่งช่วยเติมเต็มกำลังใจแก่ลูกจ้างพนักงานเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION