image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำโรงประกอบอาหาร สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ (หน่วยฯทินวย)ระหว่างที่ชมรมฯ กำลังดำเนิน  การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายเขาพระฤๅษีระยะที่สอง  ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ เขตฯทุ่งใหญ่ก็ทำการปรับปรุงโรงประกอบอาหารสำนักงานเขตฯ ที่ก่อสร้างสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ ที่ชมรมฯได้ร่วมสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างและกระเบื้องมุงหลังคาโรงประกอบอาหารจำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยทำการรื้อห้องน้ำที่อยู่ด้านหน้าติดกับห้องครัวออก แล้วทำการก่อสร้างใหม่ที่ชั้นล่างใต้โรงประกอบอาหาร เพื่อความเหมาะสมด้านสุขอนามัยและความสวยงาม  ชมรมฯจึงร่วมให้การสนับสนุนปูนซีเม็นต์และวัสดุในการก่อสร้างห้องน้ำของโรงประกอบอาหารอีกครั้ง เพื่อให้โรงประกอบอาหารของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่สมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น โดยใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่หน่วยฯทินวยดำเนินการจนสำเร็จและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว

Share this:

CONVERSATION