image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ตอนที่ 2เมื่อเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้ผ่านการสอบแบบตัวต่อตัวทุกคนแล้ว หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ จึงให้เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำพาเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ เดินลงเขา พร้อมขนย้ายกล้องและอุปกรณ์เดินลงเขาไปยังสนามหญ้าหน่วยฯ เพื่อฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งกล้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้ เทคนิคและปัญหาในการติดตั้งกล้องในสภาวการณ์จริง


การฝึกปฏิบัติการติดตั้งกล้องนี้ นับเป็นความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ทีมเสือ ทุ่งใหญ่ส่วนหนึ่งซึ่งเคยเข้ารับการฝึกปฏิบัติการภาคสนามที่หน่วยพิทักษ์ป่า เขาบันได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อนหน้านี้ และเป็นความรู้สำคัญที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามทีมเสือทุ่งใหญ่ต้อง เรียนรู้เทคนิคในการติดตั้งกล้องกับต้นไม้ การใช้กิ่งไม้แห้งช่วยปรับตำแหน่งและระดับกล่องหุ้มกล้องกับต้นไม้ การจัดระเบียบพื้นที่มุมมองหน้ากล้อง การพรางกล้อง  ทั้งระยะความสูง ระดับมุมมองโฟกัส การพันยึดมัดลวดสลิง การเชื่อมต่อชุดเซ็นเซอร์กับกล้อง การวางตำแหน่งกล้องลงในกล่องป้องกันกล้อง การล็อคและถอดกุญแจ การบรรจุและโหลดฟิลม์ การตรวจเช็คระยะการทำงานของเว็นเซอร์และการทำงานของกล้อง ฯลฯ เพื่อที่จะให้ได้ภาพเสือโคร่งสัตว์ป่าเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ สมบูรณ์ที่สุด


หลังเสร็จสิ้นการฝึกการติดตั้งกล้องแล้ว ผู้ช่วยฯสมโภชน์จึง นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินเท้าไปยังจุดที่ "เดินเท้าหนึ่ง" รายงานแจ้งมาว่าพบร่องรอยใหม่ของเสือโคร่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่ง ใหญ่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสถานที่จริงนอกเหนือจากการเรียบรู้จากใน ห้องอบรมฯก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงรายละเอียดของร่องรอยที่เสือโคร่ง ทิ้งไว้ ทั้งการจำแนกขนาดรอยเท้าเสือโคร่งซึ่งต่างจากเสือดาวและเสือผู้ล่าขนาดเล็ก อื่นๆ การระบุรอยตีนเสือโคร่งที่พบว่าเป็นซ้ายขวาหน้าหลัง

ด้วยความเอาใจใส่ของทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและความ มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทีมเสือเขตฯทุ่งใหญ่ การอบรมฝึกฝนจึงสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี เป็นที่พอใจของหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ที่เสียสละเวลาลงทุนขนอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่เกือบหมดทั้งสถานี วิจัยฯเดินทางมาให้การบรรยายและควบคุมการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วยตนเอง ภาพการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่สามสิบกว่านายในบ่าย วันนั้นที่สนามหญ้าหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช นับเป็นภาพแห่งการเรียนรู้ที่ชื่นตาชื่นใจแก่หัวหน้าฯเอิบ ผู้ช่วยฯมนตรี ตลอดจนข้าราชการพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชมรมฯเป็นอย่างมาก และจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำอันยาวนาน ของการร่วมกันดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่กว่าทศวรรษที่ผ่านมา และนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการเริ่มต้นดำเนินงานวิจัย และวิชาการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หลังจากที่เขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายวิสัย ทัศน์ในการเริ่มต้นงานวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่ในปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

ความสำเร็จขั้นต้นของการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก เป็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามในการบูรณาการความร่วมมือประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ทั้งในส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยผู้ช่วยมนตรี แข็งเขตการณ์ ตลอดจนข้าราชการพิทักษ์ป่าลูกจ้างพนักงาน สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ โดยหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ผู้ช่วยฯสมโภชน์และเจ้าหน้าที่ฯ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า wcs ประเทศไทย โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทพาโนรามาเวิร์ลไวด์ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและผู้สนับสนุน

ภาพเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่สามสิบกว่านายที่กระจัดกระจายฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน ภาคสนามอยู่ที่สนามหญ้าหน้าป้ายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร นับเป็นภาพที่สวยงามน่าชื่นชมที่หลายคนรอคอยมานานกว่าสามสิบปีและจะบันทึก อยู่ในความทรงจำและตำนานของเขตฯทุ่งใหญ่ตลอดไป ซึ่งบัดนี้ได้บังเกิดขึ้นต่อหน้า "ผู้ร่วมสานฝัน" เบื้องหน้า ที่ประทับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติรวมทั้งการสอบความรู้เจ้าหน้าที่ฯผู้รับการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวแล้ว หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จึงร่วมกันถ่ายภาพ "ทีมเสือทุ่งใหญ่" ที่หน้าป้ายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไว้ร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะต้องทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถช่วย กันดำเนินงานภารกิจอันสำคัญยิ่งของเขตฯทุ่งใหญ่นี้ ให้ลุล่วงสำเร็จตลอดระยะเวลาอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้านับแต่วันนี้ไป เพื่อร่วมกันปลูก "ต้นไม้วิชาการ" และสืบสานงานวิจัยให้หยั่งรากลึกลงในพื้นดินของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง ใหญ่นเรศวรด้วยมือของพวกเขาเอง

หากนับย้อนหลังเวลาไปเมื่อค่ำคืนหนึ่งที่เขานางรำสองปีก่อนที่คนสองคนที่ไม่เคยรู้จักกัน นั่งสนทนาหารือถึงแนวทางความพยายามในการเริ่มต้นงานวิชาการและงานวิจัยแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ที่อาจเป็นอีกหนึ่งหลักประกันในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ให้ยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคตแล้วนำสู่ โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่และ งานวิจัยเสือในที่สุด ซึ่งเป็นปฐมบทผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่จะนำสู่มิติก้าวใหม่ของงานวิชาการ เขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคตหลังจากครบวาระ ๑๕ ปี มรดกโลกของผืนป่านี้ที่ต้องผ่านขั้นตอนกิจกรรมการเตรียมการและดำเนินงานมาก มายตลอดสองปีที่ผ่านมานั้น ดูไปคล้ายดังความฝัน ที่ได้กลับกลายเป็นความจริงและยังความปลื้มปีติยินดีและความสุขอีกครั้ง หนึ่งแก่ผู้ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION