image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๖๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔: ระหว่างจากการตรวจเยี่ยมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าของชมรมฯเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ชมรมฯได้จัดส่งเก้าอี้เรียนไปยัง ร.ร.บ้านเกาะสะเดิ่ง จำนวน ๒๕ ตัว พร้อมสมุด ๒๐ โหล ดินสอ ๑๐๐ แท่ง ของเล่นและขนมสำหรับเด็กจำนวนหนึ่ง

ทราบจากครูนงลักษณ์ว่า ครูกุหลาบพบว่า ซึ่งเข้ามาดูแลโรงเรียนปีที่แล้ว ไม่ได้ดูแลโรงเรียนดังกล่าวแต่อย่างใดและได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว และเงินที่มีผู้นำมาช่วยเหลือมอบให้โรงเรียนซึ่งนายกุหลาบรับไว้ ก็ไม่ได้นำมาปรับปรุงโรงเรียนแต่อย่างใด

หลังจากที่ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนนี้ เมื่อสองปีที่แล้ว ปัจจุบันมีครูนงลักษณ์และครูผู้ช่วยรวม ๓ คน ดูแลเด็กนักเรียน ๓๒ คน ครูทั้งสามคนเป็นครูอาสา รับผิดชอบดูแลนักเรียนได้ ๑ ปี ๕ เดือน แล้ว ไม่มีเงินเดือนแต่อย่างใด ชาวบ้านได้สร้างกระต๊อบให้อาศัย ๑ หลัง ข้าวปลาอาหารชาวบ้านก็ช่วยจัดหาให้ ตั้งแต่ครูนงลักษณ์รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศึกษาศาสตร์ รามคำแหง เมื่อปี ๒๕๔๐ ก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนในป่านี้ ตลอดเวลา ๑ ปี ๕ เดือน กลับไปเยี่ยมบ้านที่ จังหวัดสงขลา ๑ ครั้ง ชมรมฯเห็นถึงความตั้งใจและเสียสละของครูนงลักษณ์ ครูแป้งและครูน้ำ จึงรวบรวมเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท มอบช่วยเหลือครูอยู่ป่า เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าอาหารแก่ครู และเพื่อเป็นกำลังใจด้วย

Share this:

CONVERSATION