image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำห้วยเซซาโว่

๑๓ เมษายน ๒๕๔๒ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ชมรมฯสนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำเซซาโว่ เนื่องด้วยอธิบดีปลอดประสพ สุรัสวดี จะมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ด้วยบริเวณห้วยเซซาโว่ สถานที่ต้อนรับไม่มีห้องน้ำ เขตฯทุ่งใหญ่จึงทำการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการนี้ และเพื่อให้ผู้ผ่านทางและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในภายหลัง  ด้วยมีผู้นิยมเดินทางมาค้างแรมที่ห้วยเซซาโว่จำนวนมากและประสบปัญหาเรื่องห้องน้ำ โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ไม่คุ้นเคยกับการ "เข้าทุ่ง"  โดยใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ช่วยกันร่วมก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืน งานจึงแล้วเสร็จในสองวัน


Share this:

CONVERSATION