image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้นำส่งเสบียงอาหารจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราช เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ราชการซึ่งมีรายได้น้อย ในช่วงปลายปีงบประมาณ กอปรกับความไม่ชัดเจนในนโยบายการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวของปีงบประมาณใหม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการยกเลิกนโยบายการจ้างพนักงานลูกจ้างชั่ว คราวเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาแทน เพื่อเป็นการสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในช่วงฤดูฝนที่การเดินทาง ในเขตฯทุ่งใหญ่เป็นอุปสรรคซึ่งการขนส่งเสบียงสนับสนุนเป็นไปด้วยความลำบาก และเพื่อบรรเทาภาระค่าอาหารในการยังชีพที่พนักงานลูกจ้างที่ยังทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างเช่นเดือนก่อนๆ จะยังมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯได้มอบกีตาร์โปร่งไฟฟ้า ยี่ห้อ ยามาฮ่า แก่นายทิตย์จิตร สังขคีรี เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราช และนายมณฑล มาปรีดา(โก้)ได้สนับสนุนกระเป๋ากีตาร์และสมุดเพลง เพื่อสนับสนุนนายทิตย์จิตร ที่มีพรสวรรค์ในเรื่องดนตรี ซึ่งได้แต่งเพลง "เซซาโว่" ไว้เมื่อครั้งงานก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ให้พัฒนาแต่งเพลงเกี่ยวกับเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์อนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ผ่านบทเพลงต่อไป

Share this:

CONVERSATION