image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

เยี่ยมไข้และมอบเงินช่วยเหลือ นายโบว์ เจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ชมรมฯเข้าเยี่ยมไข้นายโบว์ เจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่เขตฯทุ่งใหญ่ที่เจ็บป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุถูกอาวุธปืนที่ขาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ที่บ้านพัก หมู่บ้านคลิตี้ล่าง และมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปพบแพทย์จำนวน ๕๐๐ บาท ปัจจุบัน อาการบาดเจ็บทุเลาลงมาก คาดว่าจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกครั้งในต้นเดือนถัดไป

Share this:

CONVERSATION