image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: แม่น้ำสุริยะ (ห้วยเดอลู)๑๐ มีนาคม ๒๕๔๕: ชมรมฯพร้อมด้วย     Mr. David   C Butler  ได้เดินทางภารกิจงานในโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และวิทยุสื่อสารตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ตามเส้นทางจากหน่วยฯสะเนพ่องเรื่อยมาโดยมีน้องโก้ "น้องใหม่ไฟแรง" เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะตลอดการเดินทาง พร้อมกับหยุดซ่อมแซมรถเป็นระยะตามเสียงที่ดังเหง่งหง่างจากชิ้นส่วนช่วงล่างใต้ท้องรถ จนกระทั่งมาถึงหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเดอลูตามแผนกำหนดการเดินทางเมื่อเวลาเที่ยงของวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้วช่วยกันเริ่มต้นการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสารทันที

งานเริ่มต้นจากการก่อสร้างเสาวิทยุสื่อสาร ที่ชมรมฯได้รับความสนับสนุนมาจากคุณไพศาล จำเนียรดำรงค์การ(ยอด) บริษัทนครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด และช่างอั๋นทำการตรวจเช็คปรับปรุงและทาสีมาให้จนดูเหมือนของใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยทีเดียว ด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยฯสนธิกำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ชมรมฯ การประกอบติดตั้งเสาวิทยุแบบเทาเวอร์ความสูง ๖ เมตร จึงสำเร็จในเวลาไม่นานนัก หลังจากทำการตอกแท่งเหล็กทำหลัก ยึดลวดสำหรับยึดเสาวิทยุทั้งสามด้านแล้ว จึงทำการผูกลวดยึดเสาวิทยุแล้วตึงสายลวดโดยขันเกลียวเร่งจนเสาวิทยุดูแข็งแรงมั่นคง

แล้ว จึงทำการติดตั้งสายอากาศแบบรอบตัวกับแป๊บเหล็กความยาว ๖ เมตร เชื่อมสายสัญญาณเข้ากับสายอากาศ วัดขนาดตัดลวดนำมาผูกยึดเสาเหล็กจุดละสามเส้น ลดระดับลงมาตามความยาวของแป๊ปเหล็ก เสร็จแล้วน้องโก้รับหน้าที่ปีนขึ้นยอดเสาวิทยุเพื่อทำการต่อเสาวิทยุชูสาย อากาศขึ้นต่อจากเสาวิทยุแบบเทาเวอร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด กว่าจะเสร็จงานน้องโก้ก็กินน้ำหมดไปหลายขวด

หลักจากเก็บงานรัดสายสัญญาณลงมาตามเสาวิทยุแล้วโยงเข้าอาคารแล้ว จึงทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบ ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจเมื่ออุปกรณ์ระบบที่ติดตั้งสามารถรับส่งสัญญาณ วิทยุสื่อสารกับหน่วยฯจะแกที่อยู่ห่างออกไปยี่สิบกว่ากิโลเมตรได้ ตลอดภารกิจในวันนั้น Mr. David ช่วยภารกิจงานเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ซึ่งทำให้แกภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของภารกิจครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION