image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๓ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 3นับเป็นโชคดีของ "ช่างอั๋น" อีกครั้งในภารกิจเที่ยวนี้ ที่ได้ร่วมภารกิจการติดตั้งกล้อง   Deer-cam   เมื่อวันก่อน และในวันนี้ได้ร่วมภารกิจการสำรวจจุดตั้งกล้องกับ "สองผู้ช่วยฯ" อีกครั้งในวันนี้ ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามมากยิ่งขึ้นทั้งเทคนิคการติดตั้งกล้อง การสำรวจจุดตั้งกล้อง การตรวจสอบร่องรอยของเสือ ฯลฯ นอกเหนือจากการเข้ารับการอบรมกับหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ในวันประชุมเปิดแคมป์เสือเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

หลังมื้อเช้าวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ "เพลิงพยัคฆ์" ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจสำรวจจุดติดตั้งกล้องงานวิจัยเสือแปลงที่สองตามเส้นทางรถจากห้วยดงวี่ไปยังหน่วยฯเซซาโว่ ผู้ช่วยฯสมโภชน์เปิดเครื่องจีพีเอสยี่ห้อ Garmin รุ่น 12XL มาตลอดทางเพื่อตรวจสอบพิกัดตำแหน่งต่างๆตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนที่ และเมื่อมาถึงห้วยดงวี่แล้วขณะพักรถ ผู้ช่วยฯมนตรีและผู้ช่วยฯสมโภชน์ทำการปรึกษาหารือจุดตั้งกล้องงานวิจัยเสือ แปลงที่สองที่ได้ทำการสำรวจไว้และกำหนดไว้ในแผนที่งานวิจัยเสือฯเขตทุ่งใหญ่ ก่อนหน้านี้แล้ว

และเมื่อเดินทางถึงพิกัดตำแหน่งจุดที่ TYW16 ซึ่งเป็นจุดติดตั้งกล้องจุดแรกของแปลงวิจัยที่ ผู้ช่วยฯสมโภชน์ก็ทำการเดินเท้าสำรวจบริเวณดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบหาร่องรอยของเป้าหมาย ทั้งรอยตีน รอยคุ้ย รอยนอน รวมทั้งร่องรอยการสเปรย์ ทั้งวัดทั้งดม ใช้เวลาเดินกลับไปกลับมาตลอดบริเวณที่พบร่องรอยเพื่อมองหาตำแหน่งติดตั้งกล้องที่เหมาะสมจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงออกเดินทางสำรวจจุดตั้งกล้องอื่นๆต่อ

เที่ยง เศษ คณะสำรวจจุดตั้งกล้อง "สองผู้ช่วยฯ" ก็เดินทางมาถึงสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ผู้ช่วยฯสมโภชน์ซึ่งพึ่งเคยมาเยือนศูนย์วิทยุฯเขาพระฤๅษีเป็นครั้งแรกและผู้ ช่วยฯมนตรีได้สอบถามข้อมูลทีมงานวิจัยเสือที่กระจัดกระจายปฏิบัติหน้าที่ภาค สนามจากแผนที่ เพิ่มเติมจากนายสถานีฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมตำแหน่งจุดตั้งกล้องแปลงงานวิจัยที่สอง และขั้นตอนการประสานงานในความถี่ระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือ เพิ่มเติมแก่นายสถานีฯ ก่อนที่จะเดินทางลงเขามุ่งหน้าต่อไปยังหน่วยฯเซซาโว่

เมื่อถึงหน่วยฯเซซาโว่ในช่วงบ่ายแล้ว "น้าพนม" หัวหน้าหน่วยฯและ"นายเจ๊าะ" เจ้าหน้าที่หน่วยฯ จึงทำการโหลดเสบียงอาหารบางส่วนที่แบ่งมาจากกองเสบียงหน่วยฯมหาราชที่ส่งมา ล่วงหน้าเตรียมไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ทีมเสือที่จะยกพลขึ้นมาประจำการที่ หน่วยฯเซซาโว่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากเก็บกล้องในแปลงสำรวจที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และเสบียงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระ ฤๅษี"ลงจาก"เพลิงพยัคฆ์" หลังจากผู้ช่วยฯมนตรีซึ่งล้มป่วยกะทันหัน อันเนื่องมาจากการเดินทางและอากาศได้กินยาและพักผ่อนระยะหนึ่งแล้ว คณะทีมสำรวจจุดตั้งกล้อง "สองผู้ช่วยฯ" ก็เดินทางกลับหน่วยฯมหาราชและกลับถึงที่ตั้งในเย็นวันเดียวกันนั้น

สายวันรุ่งขึ้น ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ช่วยฯแหล่เดินทางขึ้นมาจากหน่วยฯทิคองมายังหน่วยฯมหาราช เพื่อซักซ้อมปรึกษาหารือขั้นตอนการเตรียมการเก็บกล้องแปลงงานวิจัยที่หนึ่ง กับผู้ช่วยฯสมโภชน์ที่จะเริ่มต้นการเก็บกล้องพร้อมกันทุกหน่วยฯทุกชุดในเช้า วันที่ ๑ ธันวาคม และจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม และนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุกชุดเดินทางมาประชุมร่วมกันในวันที่ ๓ ธันวาคม เพื่อทำการโหลดฟิลม์ตรวจเช็คกล้องและเซ็ตกล้องใหม่เพื่อเตรียมเคลื่อนย้าย กำลังไปดำเนินงานวิจัยแปลงที่สองต่อที่หน่วยฯเซซาโว่ในวันที่ ๔ ธันวาคม และจะเริ่มติดตั้งกล้องตามแผนงานต่อไปในวันที่ ๕และ๖ ธันวาคมต่อไป

หลังเสร็จส้นการปรึกษาหารือแล้ว ผู้ช่วยฯทั้งสามคนก็แยกย้ายกันจับจองเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยฯมหาราช เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานวิจัยโหลดข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล การสแกนภาพ การพิมพ์แบบฟอร์มและรายงาน การส่งข่าวสาร SMS และ จดหมายอีเลคทรอนิคส์ ด้วยทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายผ่านระบบการสื่อสารดาวเทียมอินเตอร์ เน็ตออกไปยังโลกภายนอก จากหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่หนึ่งซึ่งชมรมฯได้ก่อสร้างในขั้นตอนการ เตรียมการสนับสนุนงานวิจัยเสือก่อนหน้านี้

เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าในค่ำวันนี้และพระจันทร์ลาลับหายจากฟากฟ้าในเช้าวัน พรุ่งนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ทีมเสือเขตฯทุ่งใหญ่สามสิบกว่านาย ก็จะทยอยปฏิบัติการเก็บกล้องจำนวนกว่าสามสิบตัวตลอดสองวันข้างหน้า นับได้ว่างานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ดำเนินงานผ่านมาได้ถึงครึ่งทางแล้ว.. ทำให้หวนนึกถึงบ่ายวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ได้รับทราบเจตนารมณ์คำยืนยันของหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ ในงานสัมมนาสัตว์ป่าที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะดำเนินงานวิจัยเสือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันตกเป็นแห่ง แรกนอกเหนือจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งยังความยินดีปรีดาแก่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง และนำสู่โครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกของชมรมฯ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล ตลอดวันคืนร่วมปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการประชุมหารือวางแผนทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯ ตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลูกจ้างพนักงานของเขตฯทุ่งใหญ่ให้ตื่น ตัวเตรียมพร้อมรองรับงานวิจัยฯครั้งนี้แล้ว ชมรมฯได้ทุ่มเทงบประมาณและสรรพกำลังในโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชมา เป็นลำดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพของหน่วยฯให้สามารถสนับสนุนรองรับการดำเนิน งานวิจัยฯครั้งนี้

กิจกรรม และภารกิจในการเตรียมการมากมายพร้อมทั้งหยาดเหงื่อแรงงานมหาศาลที่ทุ่มเท ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันเปิดแคมป์เสือและเริ่มต้นการปฏิบัติงานภาคสนามใน ที่สุด ดูไปคล้ายดั่งความฝัน.. เพียงเท่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่ดีต่อความสำคัญของงานวิจัยและ งานวิชาการ ในความคิดของเพื่อนพ้องข้าราชการลูกจ้างพนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ที่ได้ร่วม สัมผัสและเห็นการดำเนินงานวิจัยฯครั้งนี้ ก็อาจนับเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมต่อวิสัยทัศน์ความทุ่มเทพยายามตลอดสอง ปีของชมรมฯ ที่ได้สนับสนุนผลักดันตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๘ ให้เป็นปีเริ่มต้นงานวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่หลังวาระครบ ๓๐ ปี เขตฯทุ่งใหญ่แล้ว

แต่ สำหรับอีกหลายคนที่ร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ การได้ภาพถ่ายเสือโคร่งอาจเป็นสิ่งที่คาดหวังและตอกย้ำความสำเร็จของการ ดำเนินงานและยังความชื่นชมยินดีแก่หมู่คณะทีมงานเจ้าหน้าที่ฯ ตลอดจนความภาคภูมิใจในความสำคัญของผืนป่าที่ได้ร่วมกันเฝ้ารักษาที่เป็นอีก หนึ่ง "บ้านของเสือ" อันทรงคุณค่าความหมายนัยยะของ "ผืนป่ามรดกโลก" ของไทย นอกเหนือจากภาพสัตว์ป่ามากมายจากกล้องดิจิตอลและกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ที่บันทึกได้จากงานวิจัยฯครั้งนี้ ซึ่งจะถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆในส่วนงานประชาสัมพันธ์ของเขตฯ ทุ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความอุดมสบบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-มรดก โลก และช่วยกันปกป้องรักษาต่อไป

"..พรุ่งนี้แล้วซินะ ที่เขาจะเก็บกล้องกัน หากแต่ตลอดเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ยังไม่มีวี่แววรายงานของพยัคฆาเจ้าป่าแห่งทุ่งใหญ่เลย..

..ฯ จากรัตติกาลค่ำคืนนี้จนถึงก่อนฟ้าสาง.. ขอพยัคฆาผู้เกรียงไกรและงามสง่าแห่งผืนป่าอันเป็นตำนานแห่งป่านี้ ได้ดำเนินผ่านมรรคาที่เฝ้ารอ ให้ภาพอันอุกฤษฏ์ได้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อช่วยสืบสานรักษาผืนป่าทุ่งใหญ่อันเป็นที่อาศัยของเหล่าสรรพสัตว์อันงดงามตลอดไป ฯ.. "

Share this:

CONVERSATION