image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเสื้อยืดแขนสั้น หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย (สำนักงานเขตฯ)เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ช่วยฯทวีป ได้หารือกับชมรมฯว่าอยากจะให้ชมรมฯช่วยสนับสนุนเสื้อยืดคอกลมสีดำ เพื่อแจกจ่ายแก่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อความเป็นระเบียบ จำนวน ๓๐๐ ตัว เนื่องจากทางราชการไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้

ชมรมฯ ได้หารือและพิจารณาเห็นว่า สมควรสนับสนุนในเรื่องนี้ ด้วยในปัจจุบันนี้ พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่เขตฯ ยังไม่มีเสื้อยืดเพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานในเขตฯทุ่งใหญ่เป็นแบบเดียวกัน เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต่างก็หาเสื้อยืดเท่าที่จะหาได้มาสวมใส่กันซึ่งก็ มีสีสันที่แตกต่างกันไป ส่วนมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่เก่าชำรุดแล้ว

ชมรมฯจึงได้จัดหาทุนโดยการแจ้งบอกไปยังสมาชิกชมรมฯ ให้มีโอกาสได้ร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อการนี้ และได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดี ชมรมฯสามารถรวบรวมเงินบริจาคสนับสนุนจากสมาชิกได้จำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) แล้วทำการจัดซื้อเสื้อยืดคอกลมสีดำแบบหนุนไหล่จำนวน ๓๐๐ ตัว แล้วนำมาสกรีนข้อความด้านหลังเสื้อเป็นชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อแล้วเสร็จแล้ว จึงได้นัดหมายสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปส่งมอบเสื้อยืดทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีนายประพนธ์ หอฉอย พิทักษ์ป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย

Share this:

CONVERSATION