image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการก่อสร้างเสาธงชาติ หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาชมรมฯและอาสาสมัครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ร่วมกันก่อสร้างตั้งเสาธงขาติหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ ในเช้าตรู่ก่อนวัน พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร พลังงานแสงอาทิตย์ และสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" หนึ่งวัน ซึ่งนับเป็นวันสำคัญอีกครั้งหนึ่งของเขตฯทุ่งใหญ่ในปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศและที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

การก่อสร้างเสาธงชาติหน่วยฯเซซาโว่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยการนำเสนอของนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช หลังจากที่ชมรมฯได้ดำเนิน การก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ในวาระเขตฯทุ่งใหญ่ครบ ๓๐ ปี เสร็จ สิ้นและส่งมอบงานแก่เขตฯทุ่งใหญ่แล้ว โดยชมรมฯได้ทยอยขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา พร้อมกันกับภารกิจ การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" โดยใช้แรงงานการก่อสร้างของเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่และหน่วยฯมหาราช จนกระทั่งการก่อสร้างดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้ายในภารกิจครั้งนี้และสำเร็จในที่สุด แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโวเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัคร จึงได้ร่วมกันทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรกในเช้าวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งยังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและความสุขใจที่ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยแก่เจ้าหน้าที่ทั้งมวล

นอกเหนือจากความสำคัญของหน่วยฯเซซาโว่ที่อาจนับเป็นจุดเริ่มต้นตำนานของผืน ป่าทุ่งใหญ่ที่เล่ากล่าวขานกันมายาวนานจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งแล้ว ในปัจจุบันนี้ป่าทุ่งเซซาโว่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งหญ้าของเขตฯทุ่ง ใหญ่ซึ่งเป็นป่าทุ่งหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ยิ่งคงความสำคัญมากยิ่งขึ้น จาก ข้อมูลการค้นพบใหม่ๆในการสำรวจนิเวศวิทยาของพื้นที่ของนักวิจัยและนักสำรวจ ในบริเวณนี้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นสำหรับผู้ที่เดินเท้าผ่านเส้นทางของเขตฯทุ่งใหญ่ตอนบนแล้ว หน่วยฯเซซาโว่เปรียบเสมือนโอเอซิสในทะเลทรายเลยทีเดียว ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยเซซาโว่ต้องรับภาระอย่างหนัก ในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้เดินทางผ่านไปมาทั้งหลาย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่อยู่อาศัยตามขอบชายแดน การมีเสาธงชาติตั้งอยู่ ณ หน่วยฯเซซาโว่นี้จึงเหมือนการแจ้งให้ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านมาได้ทราบถึง อธิปไตยของชาติไทยด้วย

Share this:

CONVERSATION