image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องที่ ๓ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างภารกิจการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ   YAESU   รุ่น   FT-๒๘๐๐ ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ เครื่องที่สามจากจำนวน ๕ เครื่อง มูลค่ารวม ๖๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนแก่เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อติดตั้งประจำรถของเขตฯห้วยขาแข้งทั้ง ๕ คัน สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจของเขตฯห้วยขาแข้งที่หนาแน่นทั้งในส่วนงาน ป้องกันพื้นที่ งานลาดตระเวนปราบปราม งานวิจัย งานบริหารจัดการ งานป้องกันไฟป่า ฯลฯ โดยหัวหน้าเขตฯห้วยขาแข้งนายชัชวาล พิศดำขำ ได้รับมอบเพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว

Share this:

CONVERSATION