image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ขนย้ายความฝัน โครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘: ยามเช้า ชมรมฯได้ฤกษ์ทำการขนย้ายโครงสร้างอาคารด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่ ที่ฝ่ายช่างชมรมฯทำการผลิตก่อสร้างที่บ่อปลาจ่าเต๋อ ของ ส.ส.สมพัฒน์ แก้วพิจิตร (กำนันไก่) ไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างในระยะที่สองต่อ โดยได้รับความสนับสนุนรถเครนในการเคลื่อนย้ายและขนส่งจากคุณธนัช วรรัฐฤติกร ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่อีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์อันแข็งแกร่งของชมรมฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นายช่างเทอดศักดิ์  ภัทรวาณี(ช่างอั๋น) ทำหน้าที่ควบคุมการลำเลียงขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและโครงสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ขึ้นรถบรรทุก โดยได้ทำเครื่องหมายตามชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำมาประกอบใหม่ โดยวางแผ่นพื้นวีวาร์บอร์ด และแผ่นผนังเมกะบอร์ดไว้ล่างสุด เสาและโครงสร้างเหล็กวางประกบข้างแผ่นพื้นและผนัง ตามด้วยอุปกรณ์เครื่องมือตู้เชื่อมไฟฟ้าจำนวน ๒ ตู้ วงกบ PVC ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ ฯลฯ แล้วจึงขนย้ายโครงสร้างคานเหล็กและทุ่นลอยน้ำจำนวน ๕ แถว ขึ้นทับไว้ชั้นบนสุดแล้วทำการยึดมัดวัสดุทั้งหมดจนแน่นหนาแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทาง

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ คืบคลานมาเป็นลำดับจนถึงกลางทางแล้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ที่ผ่านมา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความพยายามอย่างมาก และเส้นทางส่วนที่เหลือยังต้องผ่านอุปสรรคปัญหาในงานก่อสร้างที่เหลืออีก เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องทุนในการจัดหาวัสดุก่อสร้างส่วนที่เหลือ กำลังงาน ฯลฯ หากแต่ความมุ่งมั่นของชมรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมป่าไม้(กรมอุทยานฯ) ตลอดถึงความสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคม จะช่วยให้โครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่นี้ประสบความสำเร็จในที่สุด เพื่อยังประโยชน์ในการอนุรักษ์แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลม และเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยทั้ง อ.สังขละบุรี และ อ.ทองผาภูมิ ที่อาศัยอยู่รอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม สามารถจับปลากินเป็นอาหารเพื่อการยังชีพตลอดไป

Share this:

CONVERSATION