image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

อาวุธล่าสัตว์ที่ยึดจับกุมได้จากผู้กระทำผิดในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าต่างๆการล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลเพื่อเกมส์กีฬาหรือเพื่อการยังชีพถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่คุกคามสัตว์ป่าซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาระบบนิเวศ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียสายพันธุ์สัตว์ป่าดังเช่นการสูญพันธุ์ของกวางสมัน ที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลกและมีถิ่นกำเนิดอาศัยในประเทศไทย สิ้นสูญไปเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนหน้านี้ และปัจจัยคุกคามชีวิตสัตว์ป่านี้ ก็ยังคงดำเนินอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยสนับสนุนของค่านิยมในการล่าสัตว์ป่า การสะสมซากสัตว์ป่าประดับบ้านเรือน ค่านิยมในการนำมาผสมใช้เป็นยารักษาโรคหรือยาโป้ว(บำรุง) ตามความเชื่อที่สั่งสมสืบเนื่องมายาวนานในเรื่องสรรพคุณ ค่านิยมในการบริโภคสัตว์ป่าด้วยความเชื่อที่ผิดว่าจะส่งผลต่อสุขภาพให้แข็งแรง หรือการสนองตอบความอยากทดลองของแปลก ซึ่งนำไปสู่วงจรการค้าสัตว์ป่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ Demand & Supply ที่ว่า เมื่อมีอุปสงค์ย่อมก่อให้เกิดอุปทาน

อาวุธล่าสัตว์ที่พบและยึดจับกุมได้จากผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่ามีหลายประเภท  ทั้งเป็นแบบเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุต่างๆ เช่นจั่นที่ใช้ลวดสลิงมาผูกเป็นบ่วงเอาไว้ดักเสือ ปืนผูกที่ติดตั้งไว้ตามด่านสัตว์และทำงานเองเมื่อมีการสะดุดกลไกการทำงาน จนถึงอาวุธปืนแบบต่างๆตั้งแต่แบบพื้นบ้านเช่นปืนแก๊ปจนถึงปืนที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูงเช่นปืนไรเฟิล รวมกระทั่งการขุดหลุมดักสัตว์เหลาไม้แหลมปักไว้ที่ก้นหลุมกลบอำพรางด้วยกิ่ง ไม้และใบไม้ที่มักทำไว้ดักสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่

ปืน ซึ่งเป็นผลผลิตการคิดค้นจากสงครามนับเป็นเครื่องมือที่นิยมแพร่หลายมากที่ สุดของพรานป่าและพรานเมืองทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ปืนล่าสัตว์ที่ชาวบ้านทั่วไปใช้นั้น ส่วนมากเป็นปืนไทยประดิษฐ์คิดทำกันขึ้นเอง  จนเมื่อผู้คนจากสังคมเมืองที่มีฐานะดี มีการศึกษา นิยมการเช้าป่าล่าสัตว์เพื่อแสดงนัยยะของความเป็นชายชาตรีตามค่านิยมในสมัย หนึ่ง ปืนอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ปืนไรเฟิล ก็เริ่มเข้าไปสู่ผืนป่า สัตว์ป่าจำนวนนับไม่ถ้วนต้องจึงล้มตายลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ เรานี้นับแต่นั้นมา และที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็เมื่อถึงยุคเกิดความนิยมต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ ป่า อาวุธปืนอำนาจทำลายล้างสูงจึงถูกส่งเข้าไปให้พรานป่าที่เป็นราษฎรในผืนป่า ต่างๆ และหักค่าปืนและลูกกระสุนจากซากสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ โดยมีจุดรับซื้อแลกเปลี่ยนสัตว์ป่าอยู่ตามหมู่บ้านรอบๆชายป่าตามผืนป่าต่างๆ แล้วลักลอบแอบบรรทุกออกมาเพื่อส่งต่อตามเครือข่ายวงจรค้าสัตว์ป่าในรูปแบบ และวิธีการต่างๆ บางครั้งก็แอบขนซากสัตว์ป่าออกมาโดยซุกซ่อนมาในขบวนรถขับเคลื่อนสี่ล้อเช่น นักท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อตบตาอำพรางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจฯตามเส้นทาง

ขบวนการค้าสัตว์ป่า จึงนับเป็นภัยปัจจัยคุกคามสัตว์ป่าที่ส่งผลต่อการลดจำนวนประชากรของสัตว์ป่า อย่างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และส่งผลต่อความเสื่อมทรามของธรรมชาติผืนป่าสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่สุดเมื่อระบบนิเวศที่โยงใยสัมพันธ์กันของสัตว์ป่าและผืนป่า ค่อยๆถูกทำลายลงจนจำนวนและสายพันธุ์สัตว์ป่าหดหายถูกตัดตอนออกจากห่วงโซ่ อาหารในระบบนิเวศของป่าจนพินาศไปในที่สุดแล้ว ก็ถึงเวลาที่ธรรมชาติจะทวงเอาคืนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากการ ขาดสมดุลของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม บันดาลให้ผู้คนล้มตายได้รับทุกข์เข็ญ ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้

ความพยายามของหลายหน่วยงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในส่วนระดับภูมิภาคและนานาชาติในปัจจุบัน ที่ร่วมมือช่วยกันรณรงค์ให้เลิกค่านิยมการบริโภคสัตว์ป่าหรือไม่ใช้วัสดุ ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากสัตว์ป่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้าใจถึง ภาวะที่ชีวิตสัตว์ป่าถูกคุกคามอย่างหนักในปัจจุบันนั้น จะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อผู้รับข่าวสารประชาชนในประเทศนั้นๆเกิดสำนึกอนุรักษ์ และให้ความร่วมมือ มิเช่นนั้นแล้ว สัตว์โลกที่น่ารักที่อยู่อาศัยในผืนป่าตามธรรมชาติก็จะค่อยๆลดจำนวนลง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายแห่งบนโลกใบนี้รวมทั้งผืนป่าทางภาคเหนือ ของไทย ที่แทบจะไม่มีสัตว์ป่าหลงเหลือให้เราเห็นแล้วในปัจจุบัน

เหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่ในอดีต

ความเห็นในกระทู้  "ท่านใดชอบล่าสัตว์ป่าบ้างเอ่ย"
http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/question.asp?page=8&id=2247

Share this:

CONVERSATION