image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ชมรมฯได้ส่งมอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง และหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นตามเส้นทางในภารกิจการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ชั่วคราว ที่เขาพระฤๅษี ตามโครงการสนับสนุนเสบียงลาดตระเวนของชมรมฯที่ได้ดำเนินงานสืบเนื่องมา เพื่อสนับสนุนงานลาดตระเวนป้องกันพื้นที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย

Share this:

CONVERSATION