image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนงานก่อสร้างโรงประกอบอาหาร หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ชมรมฯ นำส่งวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งมอบแก่นายจิตติ สวัสดิ์สาย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าจะแก ตามที่ได้รับการร้องขอความสนับสนุน เพื่อร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงประกอบอาหารใหม่ ซึ่งได้ทำการรื้อย้ายโรงอาหารหลังเก่าที่อยู่หลังบ้านพักซึ่งใช้เป็นที่ทำ การสหกรณ์หน่วยฯจะแก มายังข้างต้นขานางข้างห้วยจะแก หลังบ้านพักคนงานและสำนักงาน เนื่องจากโรงประกอบอาหารหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานชำรุดทรุดโทรมมาก แล้วและเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของหน่วยฯ

อีกทั้งหน่วยฯจะแกเป็นหน่วยฯที่ตั้งศูนย์ของเขตฯทุ่งใหญ่ใกล้ชายแดน จึงมักถูกใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาภารกิจงาน สนธิกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนืองๆ โรงประกอบอาหารหลังเก่าที่ชำรุดมีขนาดเล็กไม่สามารถสนับสนุนการประกอบอาหาร เพื่อให้การดูแลรับรองผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่และต้องค้างแรมที่หน่วยฯได้ วัสดุก่อสร้างที่ชมรมฯนำส่งมอบร่วมสนับสนุนในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างโรงประกอบอาหารของหน่วยฯจะแกสำเร็จลง และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ นับเป็นการช่วยสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยฯจะแก อีกทางหนึ่ง

Share this:

CONVERSATION