image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย (สำนักงานเขตฯ) ครั้งที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯ ได้มอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่จำนวน ๓ ห้อง เพิ่มเติม โดยนายฉลอง จำปาเงิน ได้รับมอบและนำไปก่อสร้างเพิ่มเติมต่อแล้ว โดยกำหนดจะก่อสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้เข้าเยี่ยมชมเขตฯทุ่งใหญ่ให้เสร็จทันก่อนเขตฯทุ่งใหญ่เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวอีกครั้งในฤดูฝนนี้

Share this:

CONVERSATION