image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงประกอบอาหาร หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย(สำนักงานเขตฯ)๑๔ เมษายน ๒๕๔๕ ชมรมฯมอบกระเบื้องมุงหลังคาจำนวน ๕๐๐ แผ่น แก่เขตทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงประกอบอาหารและโรงทานอาหารของสำนักงานเขตฯ โดยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ รับมอบและนำไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  เหตุที่ต้องทำการปรับปรุงโรงครัวสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่นั้นเนื่องจากสำนักงาน เขตฯทุ่งใหญ่มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายนาย และมักต้องทำอาหารรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าค่ายรวมทั้งนักวิจัยที่เดินทางมายังเขตฯทุ่งใหญ่อยู่เป็น ประจำ กอปรกับสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ยังไม่มีโรงประกอบอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการทำงานของเขตฯทุ่งใหญ่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงประกอบอาหารและโรงทานอาหารดังกล่าว

Share this:

CONVERSATION