image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ทุ่มเทสู่ฝั่งฝัน โครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่๒๕ -  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘: ชมรมฯได้ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่อีกจำนวน ๓ เที่ยวรถบรรทุก เพื่อให้งานก่อสร้างช่วงสุดท้ายดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงาน วัสดุสามเที่ยวสุดท้ายที่เพิ่มเติมนี้ ประกอบด้วยเหล็กกล่องและรางโครงคร่าวผนัง แผ่นผนัง  MEGA BOARD แผ่น  POLY CARBONATE สำหรับทำกันสาด แผ่นอะลูมีนัม   METAL SHEET   สำหรับหลังคา ถังบรรจุน้ำมันเครื่องขนาด ๒๐๐ ลิตร เพิ่มเติมอีกจำนวน ๘ ลูก สีทาภายนอกอาคาร สีโจตันทากันสนิม ลูกกลิ้งและแปรงทาสี  ผ้าใบม้วนติดรอกติดตั้งด้านข้างอาคารสำหรับกันฝน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

แต่ด้วยวัสดุก่อสร้างมีบ้างมีขนาดยาว บ้างก็ขนาดใหญ่ จึงต้องทยอยทำการขนส่งจากสำนักงานชมรมฯไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ(เขาแหลม) ด้วยระยะทางไปกลับประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร โดยนายมณฑล มาปรีดา(น้องโก้) รับผิดชอบเดินทางไปกลับในอาทิตย์เดียวถึงสามเที่ยว และยังได้นายดาบชาติชาย ลพสถิตย์(ดาบเต๋อ) สนับสนุนช่วยขนส่งวัสดุอีกหนึ่งเที่ยว จนในที่สุดวัสดุก่อสร้างทั้งหมดก็ถูกลำเลียงขนส่งไปยังจุดหมายด้วยความเรียบร้อย

จากการตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างหน้างาน อาคารด่านตรวจฯมีความคืบหน้าไปมากแล้ว เหลืองานหลักๆอีกไม่กี่อย่าง เช่น งานมุงหลังคา งานติดตั้งกันสาด งานติดตั้งม้วนผ้าใบ งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) งานติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ประมาณว่างานก่อสร้างช่วงสุดท้ายในส่วนที่เหลือนี้ คงจะใช้ระยะเวลาอีกไม่เกินสามวัน

ในทุกภารกิจของงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ต่างๆที่ผ่านมา งานสนับสนุนลำเลียงขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนเสบียงอาหารไปยังสถานที่ก่อสร้าง เป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก ด้วยผู้ที่ควบคุมยานพาหนะต้องขับรถบรรทุกวิ่งรอกไปมาตลอดเส้นทางอันยาวไกล ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างมาก ที่จะนำส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนความสนับสนุนต่างๆไปยังจุดหมายด้วย ความเรียบร้อยและทันเวลา ซึ่งในการดำเนินงานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ในโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ นี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำของผู้เสียสละมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ลำเลียงขนส่งวัสดุก่อสร้าง และความสนับสนุนอื่นๆที่ต้องเดินทางไปไปมามารวมระยะทางกว่า ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ในระยะเวลาสองอาทิตย์นี้

ความสำเร็จในงานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่นี้อยู่อีกไม่ไกลแล้ว อีกไม่นานชิ้นส่วนความฝันของการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ก็จะถูกต่อเติมร้อยรัดก่อ รูปเป็นอาคารด่านตรวจฯที่งดงามแข็งแรง ด้วยความร่วมมือสามัคคีของกองช่างชมรมฯ และจะได้ทำหน้าที่ตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังต่อไป

Share this:

CONVERSATION