image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ผู้นำ-ผู้ตาม

ผู้นำดี ผู้ตามดี นั้นดีแน่
ผู้นำดี ผู้ตามแย่ พอแก้ไข
ผู้นำแย่ ผู้ตามดี มีทางไป
ผู้นำแย่ ผู้ตามไม่เอาไหน บรรลัยเอย

คัดจากกลอนที่ฝาผนังอาคารสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าซับห้วยพลู
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Share this:

CONVERSATION