image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม หน่วยฯมหาราชเมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ ในระหว่างภารกิจการสนับสนุนเสบียงอาหารครั้งที่ ๔ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯได้มอบเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม  ยี่ห้อ  S-STAR รุ่น  SR-2  จำนวน ๒ เครื่อง แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" เพื่อ ทดแทนเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมของหน่วยฯมหาราช ที่เกิดอุบัติเหตุแมวขึ้นไปฉี่รดขณะเครื่องรับสัญญาณกำลังทำงานอยู่ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ และที่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ที่ชำรุดบกพร่องมีแต่เสียงไม่มีภาพ ชมรมฯจึงได้จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทีวีเครื่องใหม่เปลี่ยนติดตั้ง แทนให้แล้ว ในภารกิจการปรับปรุงระบบอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่าย"เขาพระฤๅษี" เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราช นายสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่และเจ้าหน้าที่ฯอยู่ระหว่างปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือ ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและรายการบันเทิงต่างๆ อีกทั้งทันการถ่ายทอดสดเฝ้าฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ ปี เมื่อเย็นวันที่ ๔ ธันวาคม ที่ผ่านมาด้วย

Share this:

CONVERSATION