image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ตอนที่ 1๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙: หลังเสร็จสิ้นการประชุมเปิดแค็มป์เสือทุ่งใหญ่และการบรรยายให้ความรู้เรื่องนิเวศวิทยาเสือโคร่งแล้ว หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์จึง ทำการอบรมความรู้การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานวิจัยภาคสนามแก่ เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่อีกครั้งก่อนการเริ่มต้นปฏิบัติงานในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายนายที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามงาน วิจัยเสือมาก่อน โดยเน้นให้ทีมเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ให้ทำการสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ  การใส่ฟิลม์และการโหลดฟิลม์ การตั้งค่าการทำงานของกล้องและโปรแกรมการทำงานในโหมดอัตโนมัติของระบบตรวจ จับความร้อน (thermal sensor) การตั้งค่าวันที่และเวลาของกล้อง(date time) การตั้งค่าหน่วงเวลาการทำงานของกล้อง (delay  time) การตั้งค่าแฟลชอัตโนมัติ (auto flash) การทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ การติดตั้งแบตเตอร์รี่กล้องและกล่องวงจรเซ็นเซอร์ ฯลฯ

กล้องบันทึกภาพอัตโนมัติที่นำมาใช้ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนมาจาก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองรุ่น ตัวกล้องเป็นยี่ห้อ Yashica T4Super D และ Canon Sure Shot 115UII ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยเสือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาแล้วทั้งสิ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ จะได้จัดหากล้องรุ่นที่สามเข้ามาทดสอบการใช้งานในเร็วๆนี้

เมื่อกล้องและอุปกรณ์ถูกแจกจ่ายไปวางอยู่หน้าเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว ผู้ช่วยฯสมโภชน์ หยาง แหล่ ดอน นายศรี นายด้วง นายบะ และนายเค ก็แยกย้ายประจำกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานและวิธีการขั้นตอนการตั้งค่าการทำงานของกล้องแต่ละชนิด โดยเริ่มต้นจากการบรรจุถ่านกล้องและกล่องเซ็นเซอร์ ตลอดจนทุกขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเรียนรู้ จนภายในศาลาประชุมเสือดูชุลมุนวุ่นวายไปหมด ในที่สุดจึงต้องแยกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยๆหลายกลุ่ม แล้วแยกย้ายกันไปจับจองหาที่มุมสงบบนเขารอบๆสำนักงานหน่วยฯ

การฝึกฝนในขั้นตอนนี้นับว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม เสือที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนาม เพราะเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้คือการติดตามประชากรเสือด้วยการ ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ภาพเสือโคร่งที่ถ่ายได้เป็นข้อมูลที่สำคัญและเชื่อถือได้มากกว่าร่องรอยที่ เสือโคร่งทิ้งไว้ การได้ภาพถ่ายเสือโคร่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทีมงานเสือทุกคนจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงาน และการตั้งค่าการทำงานของกล้องโดยละเอียด

ภาพความตั้งใจเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่กระจัดกระจายเป็นกลุ่ม ย่อยๆอยู่ทั่วบริเวณสำนักงานหน่วยฯบนยอดเขาบ่ายวันนั้น เป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่หัวหน้าฯเอิบ หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความทุ่มเทสนใจในการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยสัมผัสกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยมาก่อน และต่างแสดงความกระตือรือร้นกระหายในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยเสือครั้งแรกของ เขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ทั้งหลายนี้

หลังจากการแยกกลุ่มย่อย เพื่อเรียนรู้ฝึกอบรมฯการตั้งค่าการทำงานของกล้องผ่านไปนานนับชั่วโมงแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯต่างทยอยกันเดินเข้าไปยังศาลาประชุมเสือ เพื่อทำการสอบความรู้การตั้งค่าการทำงานของกล้องแบบตัวต่อตัว ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในที่สุด"ลุงฟู"เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง ก็สอบผ่านการอบรมฯเป็นคนสุดท้าย


Share this:

CONVERSATION