image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๔๑๒ มกราคม ๒๕๔๔: ชมรมสนับสนุนการขนส่งแผ่นไม้อัดกั้นห้องเรียนและวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๕๐ ชุด ที่ได้รับความสนับสนุนจากนายมาโนช ชาวไร่นาค ไปยัง โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง ตามที่ครูต้อมได้แจ้งให้ชมรมฯทราบถึงความต้องการของโรงเรียน

หลังจากการประสานงานขอกำลังจากสมาชิกและอาสาสมัครชมรมฯได้แล้ว จึงออกเดินทางในคืนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ มุ่งหน้าไปยังโรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง เพื่อส่งมอบวัสดุก่อสร้างและโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมอบความสนับสนุนจำเป็นเร่งด่วนตามที่ครูต้อมแจ้งมา

Share this:

CONVERSATION