image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ และถุงยังชีพที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรางสีฟัน แชมพู ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้าและหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆตามเส้นทางในเขตฯทุ่งใหญ่ และสนับสนุนเสบียงในการลาดตระเวนและเพื่อเพิ่มพูนขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความขาดแคลนจำเป็นด้านอื่นๆเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ในการวางแผนงานสนับสนุนในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ ให้ตรงกับอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดในการทำงานทั้งในส่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว

Share this:

CONVERSATION